KUDRETSİZLİK (TDK)

Güçsüz olma durumu, argınlık, takatsizlik.

Kudretsizlik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi D , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARGIN Nedir?


1 . Yorgun, zayıf, bitkin: "Bir beyaz taycağız bakımsız, argın."- Ö. Seyfettin.
2 . Beceriksiz.

ARGINLIK Nedir?

Argın olma durumu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

TAKA Nedir?


1 . Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi: "Taka ile deniz yolculuğunun nasıl geçtiğini anlatmayacağım."- E. E. Talu.
2 . mecaz Bozuk, zor çalışan veya eski kara taşıtları için kulanılan bir söz.

TAKAT Nedir?

Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hal, derman.

D E K K L R S T U Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kudretsizlik,

10 Harfli Kelimeler

Dertsizlik,

9 Harfli Kelimeler

Dirseklik, Erksizlik, Kertiksiz, Kudretsiz,

8 Harfli Kelimeler

Deliksiz, Direklik, Direksiz, Diriksel, Ersizlik, Esriklik, İskitler, Kertikli, Kredisiz, Kudretli, Sekizlik, Sirkelik, Terliksi, Terzilik,

7 Harfli Kelimeler

Derslik, Dertsiz, Direkli, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Eriklik, Eristik, Esirlik, Eskilik, Etkisiz, Eziklik, İkizler, İstekli, İsterik, Kesikli, Kesirli, Kredili, Reislik, Sekilik, Sekizli, Sertlik, Sezdiri, Siderit, Sirkeli, Suzidil, Terslik, Tesirli,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dertli, Destur, Diklik, Dilsiz, Direkt, Dirlik, Dirsek, Disket, Diskur, Dizlik, Eriksi, Erksiz, Etkili, İkitek, İletki, İsteri, Kelkit, Kertik, Kilise, Kirkit, Kirtil, Kriket, Kritik, Kudret, Likide, Riskli, Rizeli, Rustik, Sekili, Serili, Siktir, Steril, Tedris, Tekdir, Teklik, Teksir, Telsiz, Terlik, Terzil,

5 Harfli Kelimeler

Deist, Delik, Derik, Dikel, Dikit, Dikiz, Dikse, Dikte, Dilek, Dilsi, Direk, Diril, Dizek, Dizel, Ekili, Eksik, Eksiz, Erkli, Erlik, Ersiz, Eskil, Eskiz, Esrik, Etlik, Etsiz, İksir, İleri, İleti, İrite, İstek, İster, İtlik, İzlek, Kelik, Keriz, Kerki, Kerti, Kesik, Kesir, Kesit,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deri, Derk, Ders, Dert, Derz, Diri, Disk, Dize, Dizi, Edik, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İdil, İkiz, İlik, İlke, İris, İsli, İtki, Kedi, Kile, Kils, Kist, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Diz, Dul, Dut, Edi, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kek, Kel, Ker, Kes, Ket, Kez, Kik, Kil, Kir, Kit, Kul, Kur, Kut, Kuz, Lir, Ret, Rus, Ruz, Sek, Sel, Ser, Set, Sik,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, Es, Et, İl, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Ur, Us, Ut, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.