KUŞKULANDIRMAK (TDK)

Kuşkuya düşürmek, kuşkulanmasına yol açmak, şüphelendirmek: "Baş başa kaldıkları zaman o hem sıcak hem de kuşkulandıran gülümseyişi ile..."- T. Buğra.

Kuşkulandırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DÜŞÜRMEK Nedir?


1 . Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak: "Ben şimdi buracıkta tarağımı düşürmüşüm, gördünüz mü?"- O. C. Kaygılı.
2 . (-i) Değerini, fiyatını indirmek.
3 . (-i) Azaltmak.
4 . (nsz) Vücuttan yavru, çocuk, taş, solucan vb. atmak: "Çocuk, solucan düşürüyor."- .
5 . (-i) Iskat etmek: "Bakanlar kurulunu düşürmek."- .
6 . Uğratmak: "Tehlikeye düşürmek."- .
7 . (-i, -den) Değerli bir şeyi ucuz veya kolay elde etmek: "Bu güzel halıyı bedestenden çok ucuza düşürdüm."- .
8 . (-i) Zayıf bırakmak, gücünü azaltmak: "Annemi verem iyiden iyiye düşürmüştü."- Y. K. Beyatlı.

GÜLÜMSEYİŞ Nedir?

Gülümseme işi: "Bir saadet derecesine yükseliveren bir gülümseyişle gülmüşlerdi."- S. F. Abasıyanık.

KUŞKULANMA Nedir?

Kuşkulanmak işi.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

ŞÜPHE Nedir?


1 . Kuşku: "Hiçbir şey anlamamış, şüpheler içinde yerime gelip oturmuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kuruntu.

ŞÜPHELENDİRME Nedir?

Şüphelendirmek işi.

ŞÜPHELENDİRMEK Nedir?

Kuşkulandırmak.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A D I K K K L M N R U U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kuşkulandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Kuşkulandırma,

11 Harfli Kelimeler

Kurşunlamak, Kuşkulanmak,

10 Harfli Kelimeler

Durulanmak, Durulaşmak, Kamışkulak, Kırklanmak, Kurşunlama, Kurulanmak, Kurulaşmak, Kurumlanış, Kuşanılmak, Kuşkulanma, Şuurlanmak,

9 Harfli Kelimeler

Dırlanmak, Dırlaşmak, Dışlanmak, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Kaldırmak, Kalkınmak, Kalkışmak, Kandaşlık, Kandırmak, Kırklamak, Kırklanma, Kırlaşmak, Kumandalı, Kurulamak, Kurulanış, Kurulanma, Kurulaşma, Kuşanılma, Kuşkanadı, Nakkaşlık, Şakraklık, Şuurlanma,

8 Harfli Kelimeler

Akranlık, Akşamlık, Aldırmak, Andırmak, Ardılmak, Dalkıran, Danışmak, Daraşlık, Darılmak, Dırlanma, Dırlaşma, Dışlamak, Dışlanma, Dumanlık, Duraklık, Durulama, Durulmak, Kakılmak, Kakırdak, Kakışmak, Kalandır, Kaldıran, Kaldırma, Kalınmak, Kalkınma, Kalkışma, Kandırma, Kanıkmak, Kanırmak, Karanlık, Karıkmak, Karılmak, Karındaş, Karınmak, Karışmak, Karkamış, Karmalık, Karmaşık, Kaşınmak, Kınlamak,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adamlık, Adaşlık, Akışkan, Akışmak, Akkışla, Aklımda, Aldanış, Aldırma, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Almaşık, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anlaşık, Anmalık, Ardılma, Arınmak, Arkalık, Aşılmak, Aşınmak, Aşırmak, Dalanış, Damaklı, Damarlı, Danışma, Daralış, Darılma, Dışlama, Dukalık, Dumanlı, Duraklı, Durulma, Duruşma, Iklamak, Kakılma, Kakımak, Kakışma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Akışma, Alaşım, Alınma, Alışma, Amalık, Analık, Anamur, Anılma, Anırma, Araklı, Aralık, Arınma, Arkalı, Armalı, Aşılma, Aşınma, Aşırma, Dalmak, Damalı, Darlık, Dışrak, Durmak, Iklama, Iramak, Kadran, Kakıma, Kaklık, Kakmak, Kalkan, Kalkık, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kandaş, Kanmak, Karalı, Karıma,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Adına, Akkuş, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akran, Akşam, Akşın, Alarm, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Ardak, Ardıl, Arşın, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Dalak, Dalan, Dalaş, Dalış, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Akur, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dal, Dam, Dar, Dış, Dua, Dul, Dun, Duş, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kıl, Kın, Kır, Kış, Kul, Kum, Kur, Kuş, Lak, Lam, Lan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, La, Ra, Şu, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.