KUŞATILMAK (TDK)

Kuşatma işi yapılmak, çevresi sarılmak.

Kuşatılmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

KUŞATMA Nedir?

Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara: "Bir türlü, ne yapsa, nereye gitse bu kuşatmadan kurtulamıyordu bir türlü."- Y. Kemal.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

SARILMA Nedir?

Sarılmak işi.

SARILMAK Nedir?


1 . Sarma işi yapılmak: "Ellerine sarıldım, öpüyorum, sorularımı tekrarlıyorum."- R. H. Karay.
2 . (-e) Bir şeyin üzerine bir veya birkaç kez dolanmak.
3 . (-e) Kollarını dolamak, kucaklamak: "Hasan tiril tiril titriyor, anasına sarılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bütün gücü ile ele almak.
5 . Hemen yapmaya koyulmak, girişmek: "Hemen kaleme sarıldım, benim güzel kardeşim, sana geçen bir ayda başımdan geçenleri yazacağım."- M. Ş. Esendal.
6 . mecaz Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek: "İkinci sınıfa geçtikten sonra derslerine daha fazla sarılmıştır."- F. R. Atay.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A I K K L M T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kuşatılmak,

9 Harfli Kelimeler

Kışlatmak, Kıtlaşmak, Kuşatılma,

8 Harfli Kelimeler

Akşamlık, Kalkışma, Katılmak, Katışmak, Kışlamak, Kışlatma, Kıtlamak, Kıtlaşma, Kuşatmak, Kutlamak, Maşatlık, Şutlamak, Takılmak, Takışmak, Tıklamak, Tuşlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Alışmak, Almaşık, Aşılmak, Ataklık, Atılmak, Atışmak, Iklamak, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Kaşımak, Katılma, Katışma, Katmalı, Kışlama, Kıtlama, Kumaşlı, Kuşaklı, Kuşatma, Kutlama, Maşalık, Mutlaka, Şakımak, Şutlama, Takılma, Takışma, Taşaklı, Taşımak, Tıkamak, Tıklama, Tuşlama, Ulaşmak, Uşaklık,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Aşılma, Atalık, Atılma, Atışma, Iklama, Kakıma, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kamalı, Kaşıma, Katmak, Kılmak, Kışlak, Kumalı, Kuşlak, Maaşlı, Maktul, Maşalı, Maşuka, Matlık, Mutlak, Şakıma, Şamalı, Takmak, Talkım, Tamlık, Taşıma, Taşlık, Taşmak, Tıkama, Tıkmak, Ulamak,

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Aklık, Akmak, Akşam, Aktaş, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Aşlık, Aşmak, Atmak, Atmık, Itlak, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Kaşık, Kaşlı, Katık, Katım, Katkı, Katlı, Katma, Kılma, Kışla, Kıtal, Kukla, Kulak, Kumaş, Kumla, Kuşak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akut, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Kaka, Kala, Kama, Kamu, Katı, Kıta, Kuka, Kula, Kuma, Laka, Lama, Lata, Maaş,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kıl, Kış, Kıt, Kul, Kum, Kuş, Kut, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Muş, Mut, Şak, Şal, Şat, Şık, Şua, Şut, Tak, Tal, Tam, Taş, Tık, Tul,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, La, Şu, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.