KUŞAKLAMA (TDK)


1 . Kuşaklamak işi veya biçimi.
2 . zarf Kuşak biçimini andırarak: "Duvarın içine kuşaklama, bir ağaç koymalı."- .

Kuşaklama kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı K sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KUŞAK Nedir?


1 . Bele sarılan uzun ve enli kumaş: "Kuşağının arasından bir iri tütün tabakası çıkarıp bana uzattıktan sonra..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ.
3 . gök bilimi Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge: "İklim kuşakları. Zaman kuşakları."- .
4 . coğrafya Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı: "Isı kuşak."- .
5 . felsefe Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu: "Sanat kuşağı."- .
6 . matematik Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm.
7 . sinema, TV (***) Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler.
8 . TV (***) Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi: "Çizgi film kuşağı."- .
9 . toplum bilimi Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon: "Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikâyesini dinlemelidir."- F. R. Atay.

KUŞAKLAMA Nedir?


1 . Kuşaklamak işi veya biçimi.
2 . zarf Kuşak biçimini andırarak: "Duvarın içine kuşaklama, bir ağaç koymalı."- .

KUŞAKLAMAK Nedir?

Kuşaklarla sağlamlaştırmak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A A K K L M U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kuşaklama,

8 Harfli Kelimeler

Aklaşmak, Kaşlamak, Şaklamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aklaşma, Kaşlama, Muaşaka, Şaklama, Ulaşmak,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Kalkma, Kalmak, Kuşlak, Maşala, Maşuka, Ulamak, Ulaşma,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akkuş, Akmak, Akşam, Alaka, Almak, Almaş, Aşama, Aşmak, Kakma, Kalak, Kalma, Kukla, Kulak, Kumaş, Kumla, Kuşak, Makak, Makul, Malak, Maşuk, Şakak, Şakul, Şalak, Ukala, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Alma, Amal, Aşma, Kaka, Kala, Kama, Kamu, Kuka, Kula, Kuma, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama, Ulak, Ulam, Ulaş, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Aşk, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lam, Mal, Maş, Muş, Şak, Şal, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, La, Şu,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.