KROMATİK (TDK)


1 . Renkser.
2 . biyoloji Kromozomlarla ilgili.
3 . müzik Yarım tonlardan oluşan (ses dizisi).

Kromatik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİYOLOJİ Nedir?

Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KROM Nedir?


1 . Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,9
2 olan, 151
4 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Krom kaplama."- .

KROMOZOM Nedir?

Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim: "İnsanda kromozom sayısı üç çifttir."- .

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKSER Nedir?

Renklerle ilgili olan, kromatik.

YARIM Nedir?


1 . Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan: "Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı."- O. C. Kaygılı.
3 . isim Bir bütünün yarısı olan miktar.
4 . isim Saatte on iki otuz.
5 . mecaz Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

A K K M O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kromatik,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Arktik, Atomik, Kaotik, Kokart, Komita, Korkma, Miktar, Rikkat, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akort, İkram, Kokma, Komar, Komik, Kotra, Kriko, Kroki, Makro, Marki, Mikro, Mirat, Orkit, Ortak, Ortam, Rakik, Rakit, Takim, Tamik, Tamir, Tarik, Tomak, Tomar, Torak, Torik, Triko,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akim, Akit, Akor, Amir, Amit, Amor, Aort, Atik, Atom, İmar, İrat, Kaim, Kari, Karo, Kart, Kati, Kira, Koka, Koma, Komi, Kora, Kort, Kota, Krom, Maki, Mark, Mart, Miat, Mika, Mira, Moka, Okar, Okka, Orak, Orta, Rami, Rika, Roka, Rota,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Ark, Art, Ati, İka, İma, İta, Kak, Kam, Kar, Kat, Kik, Kim, Kir, Kit, Kok, Kom, Kor, Kot, Mai, Mat, Mir, Mit, Mor, Oma, Ora, Ram, Rom, Rot, Tak, Tam, Tar, Tik, Tim, Tok, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, At, İm, İt, Ki, Mi, Ok, Om, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.