KROKODİL (TDK)


1 . İşlenmiş timsah derisi.
2 . sıfat Bu deriden yapılan.

Krokodil kelimesi baş harfi K son harfi L olan bir kelime. Başında K sonunda L olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L . Başı K sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TİMSAH Nedir?


1 . Sürüngenlerden, sıcak bölgelerin akarsularında yaşayan, kalın derili, uzun kuyruklu, iri bir hayvan (Crocodilus): "Alt dudağını bıyığının içine geçirmiş, gözleri fırlak, sanki bir timsaha bakıyordu."- F. R. Atay.
2 . sıfat Bu hayvanın derisinden yapılan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

D K K L O O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Krokodil,

6 Harfli Kelimeler

Klorik,

5 Harfli Kelimeler

Kolik, Kriko, Kroki,

4 Harfli Kelimeler

İdol, Kilo, Klik, Klor, Koli, Koro,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, Dok, İlk, Kik, Kil, Kir, Kod, Kok, Kol, Kor, Lir, Lok, Lor, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Do, İl, Ki, Od, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.