KRİZALİTLEŞMEK (TDK)

Tırtıl, başkalaşma geçirerek krizalite dönüşmek.

Krizalitleşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKALAŞMA Nedir?


1 . Başkalaşmak işi.
2 . biyoloji Embriyo evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz: "Böcekler, yaşantılarını tamamlayıncaya kadar türlü başkalaşmalar geçirirler."- .

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

DÖNÜŞMEK Nedir?

Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek: "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde."- N. Cumalı.

KRİZ Nedir?


1 . Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, akse: "Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu."- Ç. Altan.
2 . Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım.
3 . Bir şeyin çok kıt bulunması durumu.
4 . Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek.
5 . mecaz Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran: "Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum."- F. R. Atay.

KRİZALİT Nedir?

Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza ya da kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu.

TIRTIL Nedir?

Yumurtadan çıkan kelebek kurtçuklarının ilk durumu. tırtıl (II) isim
1 . Çevresinde kertikler bulunan ve işlenecek parça üzerine bastırılarak bu kertiklerin izini parçaya basmaya yarayan çelik disk.
2 . Pulların veya metal paraların kenarındaki kertikleri oluşturan çıkıntılardan her biri: "Bu pulların tırtıllarından biri kopmuş."- .
3 . Palet.
4 . Bir şeyin kenarına çizilen zincir gibi çiçeklerden yapılan süs.
5 . Maraş işi veya diğer elbise nakışlarında kullanılan altın, gümüş gereç.

A E E K K L L M R T Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Laikleştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Laikleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Klerikalizm, Tilkileşmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekşitilmek, Elektrikli, İşletilmek, İzletilmek, Katileşmek, Kilitlemek, Kirişlemek, Laikleşmek, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ateşlilik, Eklektizm, Ekşitilme, Eleştirim, Emeklilik, Ereklilik, Erimezlik, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İkileşmek, İkiletmek, İkizleşme, İletilmek, İletişmek, İliklemek, İrileşmek, İrkiltmek, İşletilme, İzletilme, Kaşmerlik, Katileşme, Kerametli, Kertilmek, Kilitleme, Kirişleme, Kirletmek, Klikleşme, Laikleşme, Mazeretli, Tizleşmek, Zikretmek,

8 Harfli Kelimeler

Amelelik, Azletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Erklilik, Ermişlik, Eştirmek, İkilemek, İkileşme, İkiletme, İletilme, İletişme, İlikleme, İrileşme, İrkilmek, İrkiltme, İşaretli, İşleklik, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtleşmek, İzletmek, Kaimelik, Kalemlik, Kaliteli, Kalkerli, Katillik, Katmerli, Keleşlik, Kemerlik, Kemrelik, Kertikli, Kertilme, Killemek,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Akrilik, Alimlik, Amirlik, Aritmik, Aşermek, Ateşlik, Atiklik, Azletme, Ekilmek, Eklemli, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Eleklik, Elitlik, Ellişer, Eltilik, Emektar, Emirlik, Emzikli, Emziriş, Eriklik, Erillik, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Eteklik, Etkimek, Eziklik, Ezilmek, Ezilmiş, İkileme,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Alşimi, Aritmi, Arktik, Aşerme, Aşiret, Ateizm, Ateşli, Azimet, Azimli, Ekarte, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emaret, Emekli, Erimek, Erimez, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, Eziliş, Ezilme, İkamet, İkilem, İkişer, İkitek, İktiza, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İllaki,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alize, Alkil, Allem, Amele, Azeri, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ellik, Elmek, Elzem, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emraz, Emtia, Emzik, Erika, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzak, Erzel, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Ezmek, İkame, İklim, İkmal,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Azil, Azim, Azit, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Arz, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, Eza, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kaz, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kez,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Az, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.