KRİZALİTLEŞME (TDK)

Tırtılın krizalite dönüşmesi.

Krizalitleşme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı K sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

KRİZ Nedir?


1 . Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, akse: "Krizler sıkıştırdığı zaman özel kliniklerde yatmaya gidiyordu."- Ç. Altan.
2 . Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım.
3 . Bir şeyin çok kıt bulunması durumu.
4 . Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek.
5 . mecaz Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran: "Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum."- F. R. Atay.

KRİZALİT Nedir?

Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza ya da kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu.

TIRTIL Nedir?

Yumurtadan çıkan kelebek kurtçuklarının ilk durumu. tırtıl (II) isim
1 . Çevresinde kertikler bulunan ve işlenecek parça üzerine bastırılarak bu kertiklerin izini parçaya basmaya yarayan çelik disk.
2 . Pulların veya metal paraların kenarındaki kertikleri oluşturan çıkıntılardan her biri: "Bu pulların tırtıllarından biri kopmuş."- .
3 . Palet.
4 . Bir şeyin kenarına çizilen zincir gibi çiçeklerden yapılan süs.
5 . Maraş işi veya diğer elbise nakışlarında kullanılan altın, gümüş gereç.

A E E K L L M R T Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Laikleştirme,

10 Harfli Kelimeler

İşletilmek, İzletilmek, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ateşlilik, Ekşitilme, Eleştirim, Erimezlik, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İkizleşme, İletilmek, İletişmek, İrileşmek, İşletilme, İzletilme, Katileşme, Kerametli, Kilitleme, Kirişleme, Laikleşme, Mazeretli, Tizleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Amelelik, Azletmek, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, İkileşme, İkiletme, İletilme, İletişme, İlikleme, İrileşme, İrkiltme, İşaretli, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtleşmek, İzletmek, Kaliteli, Katmerli, Kertilme, Kirletme, Krizalit, Litrelik, Markizet, Matizlik, Melezlik, Metrelik, Raşitizm, Rezillik, Temizlik, Terzilik, Tizleşme, Zalimlik, Zikretme,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Alimlik, Amirlik, Aritmik, Aşermek, Ateşlik, Azletme, Eklemli, Ekşitme, Ektirme, Elitlik, Ellişer, Eltilik, Emektar, Emirlik, Emzikli, Emziriş, Erillik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Ezilmek, Ezilmiş, İkileme, İkizler, İlerlek, İletmek, İlişmek, İltizam, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İştirak, İtilmek, İtişmek, İtleşme,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Alşimi, Aritmi, Aşerme, Aşiret, Ateizm, Ateşli, Azimet, Azimli, Ekarte, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emaret, Emekli, Erimek, Erimez, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, Eziliş, Ezilme, İkamet, İkilem, İkişer, İktiza, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İllaki, İmaret, İrtişa,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alize, Alkil, Allem, Amele, Azeri, Ekili, Eklem, Ekler, Ellik, Elmek, Elzem, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emraz, Emtia, Emzik, Erika, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzak, Erzel, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Ezmek, İkame, İklim, İkmal, İkram, İkraz,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Azil, Azim, Azit, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Arz, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, Eza, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İta, İti, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kaz, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kez, Kil, Kim,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Az, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.