KRİPTO (TDK)


1 . Siyasi inancını gizleyen kimse.
2 . Saklı yazı.

Kripto kelimesi baş harfi K son harfi O olan bir kelime. Başında K sonunda O olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi P , beşinci harfi T , altıncı harfi O . Başı K sonu O olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAKLI Nedir?


1 . Saklanmış olan: "Saklı, gizli demektir; sır manasına da gelir."- R. H. Karay.
2 . Elde tutulan, mahfuz: "Her hakkı saklıdır."- .
3 . Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen.
4 . Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi: "Birbirlerinden saklı hiçbir işleri yoktur."- B. Felek.

SİYASİ Nedir?


1 . Siyasetle ilgili, siyasal, politik: "Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim."- P. Safa.
2 . isim Siyasetçi, politikacı.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

K O P R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kripto, Tropik,

5 Harfli Kelimeler

Optik, Orkit, Topik, Torik, Triko,

4 Harfli Kelimeler

Kort, Piko, Tipo, Trio, Trok,

3 Harfli Kelimeler

Kip, Kir, Kit, Kor, Kot, Pik, Pir, Pot, Rop, Rot, Tik, Tip, Tok, Top, Tor,

2 Harfli Kelimeler

İp, İt, Ki, Ok, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.