KRETENİZM (TDK)

Tiroit bezinin kana yeterince salgı vermemesi sonucu oluşan, fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimin duraklamasıyla beliren hastalık.

Kretenizm kelimesi baş harfi K son harfi M olan bir kelime. Başında K sonunda M olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi M . Başı K sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

DURAK Nedir?


1 . Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer: "İlk durakta otobüsten atlayarak geriye döndüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çok sayıda taksinin bir arada çalıştığı ve bağlı olduğu işletme.
3 . dil bilgisi Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi.
4 . edebiyat Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
5 . müzik Bir ölçü uzunluğunda susma.
6 . eskimiş Cümle sonundaki nokta.

DURAKLAMA Nedir?


1 . Duraklamak durumu.
2 . askerlik İlerlemekte olan bir birliğin, vakitsiz, yersiz ve düzensiz olarak yürüyüşünü durdurması.

DUYGUSAL Nedir?


1 . Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî.
2 . Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan).

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞİM Nedir?


1 . Gelişme işi.
2 . Serpilip büyüme.
3 . İlerleme, inkişaf, tekâmül.
4 . tiyatro Aksiyon.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

RUHSAL Nedir?


1 . Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.
2 . Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik.

SALGI Nedir?


1 . Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz: "Tükürük bir salgıdır."- .
2 . gök bilimi Güneşten dışarı doğru madde fırlaması.

TİROİT Nedir?

Tiroit bezi.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

YETERİNCE Nedir?

Gerektiği kadar, gereğince, istenildiği kadar, yeter sayıda: "Rahmi psikolojik savaş sessizliğini yeterince uzattıktan sonra özür diler gibi konuştu."- T. Buğra.

E E K M N R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kretenizm,

8 Harfli Kelimeler

Zikretme,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Erinmek, Eritmek, Tezkire,

6 Harfli Kelimeler

Erimek, Erimez, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Etkime, İtenek, Kement, Kenter, Kerime, Kermen, Kertme, Kirmen, Kreten, Merkez, Mertek, Metrik, Temkin, Temren, Temrin, Terkin, Termik, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Emzik, Enzim, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Erzin, Etken, Etkin, Etmek, Etmen, Etnik, Ezine, Ezmek, İmren, İnmek, İrkme, İtmek, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerim, Keriz, Kerte, Kerti, Keten, Merek, Meret, Metin, Metre, Nekre, Nezir, Nimet, Rekiz, Remiz, Teizm, Teker, Tekin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekti, Emek, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enez, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etki, Etme, Ezik, Ezme, İken, İnek, İnme, İtme, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Eti, Kem, Ker, Ket, Kez, Kim, Kin, Kir, Kit, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tek, Tem, Ten, Ter, Tez, Tik, Tim, Tin, Tiz, Zem, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.