KREASYON (TDK)


1 . Yaratma işi.
2 . Yaratım.
3 . Bir terzinin veya modaevinin yarattığı her türlü yeni model.

Kreasyon kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi N . Başı K sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MODA Nedir?


1 . Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik.
2 . Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük: "Moda sandığımız birçok şeylerin hayatın kendi bünyesinden geldiği anlaşılır."- A. H. Tanpınar.
3 . sıfat Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan: "Moda şapka."- .

MODAEVİ Nedir?

Moda giysilerin yapıldığı ve satıldığı yer.

MODEL Nedir?


1 . Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek.
2 . Bir özelliği olan nesne veya kişi: "Sadakat modeli."- .
3 . Biçim: "Bu elbisenin modelini beğenmedim."- .
4 . Giysi örneklerini içinde toplayan dergi: "Bu biçimi modelden aldık."- .
5 . Otomobil vb.nde tip: "Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı."- N. Cumalı.
6 . Benzer: "Bu çocuk babasının küçük bir modeli."- .
7 . Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma.
8 . Manken: "Paris'in en son, en pahalı modelleri gibi giyinmişler."- R. H. Karay.
9 . Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip.

TERZİ Nedir?


1 . Giysi biçip diken kimse: "Bir şehrin yedi mahallesinde herkesin baş eğdiği bir terzi olmalıydım."- A. İlhan.
2 . Giysi dikilen yer, terzihane.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARATI Nedir?

Yaratım.

YARATIM Nedir?

Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, yaratı, kreasyon.

YARATMA Nedir?

Yaratmak işi: "Bir sihirli kelimesi içinde şimşekler yaratmaya kadirdi."- H. C. Yalçın.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

A E K N O R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kreasyon,

7 Harfli Kelimeler

Senaryo,

6 Harfli Kelimeler

Kanser, Kayser, Konser, Konsey, Kornea, Korsan, Rasyon, Sekoya, Seyran, Yeksan,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akson, Asker, Ekran, Ensar, Erkan, Karne, Karye, Kenar, Konsa, Konya, Korna, Korse, Koyar, Nokra, Oynak, Reyon, Serak, Sokra, Sonar, Sonra, Soyka, Yaren, Yoksa,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Akor, Akse, Eros, Esna, Kano, Kaos, Kare, Karo, Kars, Kase, Kora, Kosa, Kron, Kros, Okar, Okey, Onar, Onay, Orak, Oran, Orsa, Orya, Oysa, Raks, Renk, Roka, Sake, Sako, Saye, Sena, Sera, Skor, Sone, Soya,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ark, Ask, Ayn, Eko, Erk, Kan, Kar, Kas, Kay, Ker, Kes, Kor, Koy, Nar, Nas, Ney, Ona, Ons, Ora, Oya, Ray, Rey, Sak, San, Say, Sek, Sen, Ser, Son, Soy, Yak, Yan, Yar, Yas, Yek, Yen, Yer, Yok,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, Ay, Ek, En, Er, Es, Ey, Ke, Ne, Ok, On, Oy, Ra, Re, Se, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.