KOZMOPOLİTİKLİK (TDK)

Evrendeşlik.

Kozmopolitiklik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi O , altıncı harfi P , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı K sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

EVRENDEŞLİK Nedir?

Evrendeş olma durumu, kozmopolitlik.

K K K L L M O O O P T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kozmopolit,

9 Harfli Kelimeler

Tilmizlik,

8 Harfli Kelimeler

Komiklik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

İlmikli, Kilitli, Olimpik, Pizolit, Politik,

6 Harfli Kelimeler

İkilik, İkizli, İlikli, İpilti, İzotop, Kimlik, Kiplik, Kokpit, Koloit, Komplo, Kozmik, Pikolo, Pilili, Tilmiz, Tipili,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İklim, İlmik, İmlik, İplik, İtlik, Kilim, Kilit, Kiliz, Killi, Kokot, Kokoz, Kolik, Kolit, Kolpo, Komik, Komot, Kopil, Likit, Limit, Lipit, Lipom, Lizol, Mikoz, Milli, Milli, Mitil, Mitoz, Moloz, Optik, Otizm, Pilli, Pilot, Tilki, Tipik, Topik, Zilli, Zloti,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, İlik, İlim, İtki, Kilo, Kimi, Klik, Klip, Koli, Komi, Lolo, Piko, Pili, Polo, Tipi, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İti, Kik, Kil, Kim, Kip, Kit, Kok, Kol, Kom, Kot, Koz, Lim, Lok, Lop, Lot, Mil, Mit, Pik, Pil, Pim, Pot, Poz, Tik, Tim, Tip, Tiz, Tok, Tol, Top, Toz, Zil, Zom,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İp, İt, İz, Ki, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.