KOZMOGONİK (TDK)

Evrenin doğumuyla ilgili.

Kozmogonik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi O , altıncı harfi G , yedinci harfi O , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DOĞUM Nedir?


1 . Doğma işi, tevellüt, veladet.
2 . Bir kimsenin doğduğu yıl.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

G K K M N O O O Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kozmogonik,

9 Harfli Kelimeler

Kozmogoni,

7 Harfli Kelimeler

Gonokok,

6 Harfli Kelimeler

Kimono, Kozmik,

5 Harfli Kelimeler

Kokoz, Komik, Konik, Mikoz, Zigon,

4 Harfli Kelimeler

Gonk, İkon, Komi, Koni, Mink, Ozon, Zonk,

3 Harfli Kelimeler

Giz, Kik, Kim, Kin, Kok, Kom, Koz, Nim, Nom, Zom,

2 Harfli Kelimeler

İm, İn, İz, Ki, Mi, Ok, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.