KOVUŞTURMA (TDK)


1 . Kovuşturmak işi.
2 . Suçlu sanılan biri için yapılan soruşturma ve araştırma, takibat, takip: "Zimmet, ihtilas, irtikâp suçları hakkında açılan kovuşturmalar da bu arada durdurulacak mıdır?"- N. Cumalı.

Kovuşturma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi V , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi U , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı K sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

BİRİ Nedir?

ya da.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

HAKKINDA Nedir?

İlgili olarak, üzerine: "Kocasının sağlığı hakkında bilgi istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İHTİLAS Nedir?


1 . Aşırma.
2 . Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp alma.

KOVUŞ Nedir?

Kovma işi.

KOVUŞTURMA Nedir?


1 . Kovuşturmak işi.
2 . Suçlu sanılan biri için yapılan soruşturma ve araştırma, takibat, takip: "Zimmet, ihtilas, irtikâp suçları hakkında açılan kovuşturmalar da bu arada durdurulacak mıdır?"- N. Cumalı.

KOVUŞTURMAK Nedir?

Suçlu olduğu ileri sürülen biri için gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmak, takip etmek.

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

SORUŞTURMA Nedir?


1 . Soruşturmak işi.
2 . Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işi, tahkik, tahkikat: "Bir başkasını gönderir, soruşturmayı daha da derinleştirirlerdi."- E. Bener.
3 . Anket.

SUÇLU Nedir?

Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim: "Suçluların ani, delice hareketleri gizli kalabilirdi."- A. Gündüz.

TAKİBAT Nedir?

Kovuşturma.

TAKİP Nedir?


1 . Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme: "Hazım Aslan'ı, bir polis hafiyesi gibi günlerce takipten sonra bulmaya muvaffak oldum."- H. E. Adıvar.
2 . Ardınca gitme veya gelme: "Çocuk, babasının kendisini takibinden memnun olmadı."- .
3 . Kovuşturma, kovuşturulma: "Savcılık, basın suçlarının takibinden sorumludur."- .
4 . mecaz İzinden gitme, uyma, izleme: "Atatürk'ün düşüncelerini takip, gençliğin başlıca amacıdır."- .
5 . askerlik Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A K M O R T U U V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kovuşturma, Ovuşturmak,

9 Harfli Kelimeler

Oturuşmak, Ovuşturma,

8 Harfli Kelimeler

Koşturma, Oturuşma, Vuruşmak,

7 Harfli Kelimeler

Kavuruş, Kavuşum, Kurutma, Oturmak, Oturmuş, Tokuşma, Vuruşma,

6 Harfli Kelimeler

Avutuş, Kartuş, Komuta, Koruma, Kuruma, Kuşmar, Matruş, Oktrua, Okumuş, Okutma, Okutuş, Oturak, Oturma, Oturum, Oturuş, Şovrum, Tomruk, Tumşuk, Vukuat, Vurmak,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Armut, Avurt, Kavut, Komar, Komşu, Komut, Koşam, Koşma, Koşum, Koşut, Kotra, Kovma, Kovuş, Kumar, Kumaş, Kumru, Kuram, Kurma, Kurum, Kuruş, Kurut, Kutur, Makro, Maktu, Maşuk, Moruk, Murat, Muşta, Muştu, Oktav, Okuma, Ortak, Ortam, Ovmak, Tavuk, Tomak, Tomar, Torak, Torum,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Akur, Akut, Amor, Amut, Aort, Atom, Avro, Kamu, Karo, Kart, Koma, Kora, Kort, Koru, Koşa, Koşu, Kota, Kova, Krom, Kuma, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Mark, Marş, Mart, Moka, Murt, Muta, Okar, Okur, Omur, Orak, Orta, Ovma, Roka, Rota,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Arş, Art, Aşk, Aut, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kav, Kom, Kor, Kot, Kov, Kum, Kur, Kuş, Kut, Maş, Mat, Mor, Muş, Mut, Oma, Ora, Ova, Ram, Rom, Rot, Rum, Şak, Şat, Şok, Şom, Şor, Şov, Şua, Şut, Tak, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Av, Ok, Om, Ot, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.