KOVBOY (TDK)


1 . Amerika'da sığır çobanı: "Kovboy bozuntusu yahut gangster torunu birkaç sivri akıllıdır onlar."- R. H. Karay.
2 . mecaz Gangsterliğe özenen kimse.

Kovboy kelimesi baş harfi K son harfi Y olan bir kelime. Başında K sonunda Y olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi V , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi Y . Başı K sonu Y olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

AKILLI Nedir?


1 . Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil.
2 . ünlem Karşısındakinin düşüncesizliğini belirtmek için söylenilen uyarma sözü.
3 . alay yollu Düşüncesiz, aptal: "Akıllıya bak, bu işten kendisine bir pay çıkarmak istiyor."- .

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

BOZUNTU Nedir?


1 . Bozulmuş bir şeyin kalan bölümleri, döküntü.
2 . Kendinde bulunması gereken nitelikleri taşımayan kimse veya şey: "Taklit mal çıkaran fabrikalar, Hollywood bozuntusu şehirler istemeyiz."- O. S. Orhon.
3 . mecaz Şaşkınlığa düşme.

ÇOBAN Nedir?

Koyun, keçi, sığır, manda sürülerini otlatan kimse: "Çoban kaval çaldı sordu bülbüle / Sürülerim hani, ovam nerede?"- Z. Gökalp.

GANG Nedir?


1 . Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde.
2 . Maden cevher damarının işletilemeyen değersiz bölümü.

GANGSTER Nedir?


1 . Yasa dışı işler yapan çete üyesi.
2 . mecaz Herhangi bir çıkar için her türlü kötülüğü yapan kimse.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

ÖZEN Nedir?

Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam: "Yenisini onlar özenle bileğime geçirdiler."- H. Taner.

SIĞIR Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.
2 . hakaret yollu Anlayışsız, kaba saba kimse.

SİVRİ Nedir?


1 . Ucu keskin ve batıcı olan: "Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ucuna doğru gittikçe incelen: "Aşağıda gördüğümüz dik ve sivri bir binanın üst katında çay içmeye gideceğiz."- F. R. Atay.
3 . isim, hayvan bilimi Palamut.
4 . mecaz Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı: "Sivri uçlar. Sivri bir adam."- .

TORUN Nedir?


1 . Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu: "Onun torunu koşarak yanına gelir, yüzünü, gözlerini öper!"- A. Ş. Hisar.
2 . Aynı soydan gelen: "... mademki hepimiz Âdem'le Havva'nın torunlarıyız..."- A. İlhan.
3 . argo Acemi er.

YAHUT Nedir?


1 . Veya, ya da: "Artık bunları rüyanızda yahut romanlarda görebilirsiniz."- Ö. Seyfettin.
2 . Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamlarında kullanılan bir söz.

B K O O V Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kovboy,

3 Harfli Kelimeler

Bok, Boy, Kov, Koy, Yok,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Oy, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.