KOSTÜMLÜK (TDK)

Kostüm yapmaya elverişli: "Kostümlük kumaş."- .

Kostümlük kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

KOSTÜM Nedir?


1 . Ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek takım giysisi.
2 . Çoğunlukla sokakta giyilmek için dikilmiş kadın giysisi: "Arkasındaki kostümleri, manken üstünde gibi durur."- S. M. Alus.
3 . Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

K K L M O S T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kostümlük,

8 Harfli Kelimeler

Kostümlü,

6 Harfli Kelimeler

Kostüm, Küsküt, Küslük, Kütlük, Sütlük, Tümlük, Üstlük,

5 Harfli Kelimeler

Külot, Küskü, Kütlü, Kütük, Sülük, Sümük, Sütlü, Üstlü,

4 Harfli Kelimeler

Kült, Küsü, Lüks, Mülk, Stok, Tülü, Ülkü, Ümük,

3 Harfli Kelimeler

Kok, Kol, Kom, Kot, Kül, Küs, Küt, Lok, Lot, Lük, Sol, Som, Süt, Tok, Tol, Tos, Tül, Tüm, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Om, Ot, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.