KORUNMAK (TDK)


1 . Kendini korumak, sığınmak, sakınmak.
2 . Koruma işine konu olmak.

Korunmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUMA Nedir?


1 . Korumak işi.
2 . Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi.
3 . ekonomi Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması.

KORUMAK Nedir?


1 . Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek: "Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur."- O. S. Orhon.
2 . Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek: "Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu."- R. Enis.
3 . (-i) Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek: "Yurdu korumak."- .
4 . (-i) Tehlikeli, zararlı durumları önlemek: "İlaçla meyveleri korudu."- .
5 . (-i), mecaz Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek: "Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdi."- .
6 . (-i), mecaz Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek: "Geleneklerini koruyorlar."- .
7 . (-i), mecaz Karşılamak, denk gelmek: "Bu işin geliri masrafını korumaz."- .

SAKIN Nedir?


1 - Yapmaktan çekin, çekinin, °zinhar.
2 - Korkulacak bir durum olmasın.

SAKINMA Nedir?


1 . Sakınmak işi, içtinap.
2 . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem alma, ihtiyat.
3 . spor Boksörün korunmak için, ayaklarını oynatmadan eliyle, gövdesiyle sağa sola, öne arkaya yaptığı hareket.

SAKINMAK Nedir?


1 . Herhangi bir korku veya düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak durmak, içtinap etmek: "Gençliğinde gerçekten delifişek, gözünü daldan budaktan sakınmaz bir askermiş."- H. Taner.
2 . Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak: "Bir insanı, yanında uşak gibi kullandıracak her işten sakın."- S. F. Abasıyanık.
3 . Korumak, esirgemek, gözetmek: "Kendini tramvay ve otomobil tehlikelerinden sakınarak yürüdü."- H. R. Gürpınar.

SIĞIN Nedir?

Alageyik.

SIĞINMA Nedir?


1 . Sığınmak işi, iltica: "Her millette halk tabakası hisler ve heyecanlar tesir altında sanata sığınma, sanattan faydalanma ve avunma ... ihtiyacı duyar."- R. H. Karay.
2 . spor Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının arkasına sinme.

SIĞINMAK Nedir?


1 . Tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek.
2 . Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak: "Karı koca o evlerden birinde bir odacığa sığınmıştık."- R. N. Güntekin.
3 . Genellikle siyasi sebeplerle kendi ülkesinden kaçıp başka ülkeye gitmek, iltica etmek.
4 . mecaz Güvenmek, yardım istemek veya ummak: "Kendisini küçük gören bir millet, insaniyet şefkatine sığınarak yaşayamaz."- O. S. Orhon.

A K K M N O R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Korunmak,

7 Harfli Kelimeler

Korumak, Korunak, Korunma, Okunmak,

6 Harfli Kelimeler

Konkur, Konmak, Korkma, Koruma, Kurmak, Okumak, Okunma,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Karun, Kokma, Komar, Konak, Konma, Konuk, Konum, Konur, Korku, Korna, Koruk, Korun, Krank, Kuman, Kumar, Kurak, Kuram, Kurma, Kurna, Kuron, Makro, Maron, Moruk, Nokra, Okuma, Onmak, Orman, Rakun, Roman,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Akur, Amor, Kamu, Kano, Karo, Koka, Koku, Koma, Konu, Kora, Koru, Krom, Kron, Kuka, Kuma, Kura, Mano, Mark, Marn, Maun, Moka, Norm, Okar, Okka, Okur, Omur, Onar, Onma, Onum, Onur, Orak, Oran, Orun, Roka, Ruam, Umar, Uran,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Kak, Kam, Kan, Kar, Kok, Kom, Kor, Kum, Kur, Mor, Nam, Nar, Nom, Nur, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom, Rum, Run,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, Ok, Om, On, Ra, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.