KORUNAKSIZ (TDK)

Korunağı olmayan: "Ali'mi korunaksız bırakma dağ başında; duy beni adı güzel, kendi güzel Tanrı'm!"- T. Oflazoğlu.

Korunaksız kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı K sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BIRAKMA Nedir?


1 . Bırakmak işi.
2 . Salıverme, terk.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUN Nedir?

Üst derinin en dış tabakası: "Korun tabakası deriyi koruyan bir oluşumdur."- .

KORUNAKSIZ Nedir?

Korunağı olmayan: "Ali'mi korunaksız bırakma dağ başında; duy beni adı güzel, kendi güzel Tanrı'm!"- T. Oflazoğlu.

OFLAZ Nedir?

İyi, güzel, mükemmel.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

A I K K N O R S U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Korunaksız,

9 Harfli Kelimeler

Okunaksız,

8 Harfli Kelimeler

Kurnasız,

7 Harfli Kelimeler

Korunak, Oransız,

6 Harfli Kelimeler

Iskuna, Kansız, Karsız, Kırnak, Kısrak, Konkur, Korsan, Kurnaz, Kursak, Narkoz, Ozansı, Sarkık,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akson, Ansız, Arkoz, Arsız, Kanık, Karık, Karın, Karun, Kasık, Kasır, Kasko, Kasnı, Kazık, Kıran, Kıska, Kızak, Kızan, Konak, Konsa, Konuk, Konur, Korku, Korna, Koruk, Korun, Korza, Kozak, Kozan, Krank, Kurak, Kurna, Kuron, Nakıs, Nakız, Nasır, Nazır, Nokra, Onsuz, Orası,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Akor, Aksu, Akur, Anık, Anız, Arık, Arız, Aruz, Arzu, Asık, Asır, Askı, Azık, Irak, Iska, Kanı, Kano, Kaos, Karı, Karo, Kars, Kask, Kazı, Kına, Kırk, Kısa, Koka, Koku, Konu, Kora, Koru, Kosa, Koza, Kron, Kros, Kuka, Kura, Kurs, Okar,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Arı, Ark, Arz, Ası, Ask, Azı, Ira, Irk, Irz, Kak, Kan, Kar, Kas, Kaz, Kın, Kır, Kız, Kok, Kor, Koz, Kur, Kuz, Nar, Nas, Naz, Nur, Ona, Ons, Ora, Run, Rus, Ruz, Sak, San, Saz, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, Az, Ok, On, Ra, Su, Un, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.