KORNİŞON (TDK)

Kabuğunun üzeri pürtüklü bir tür turşuluk salatalık.

Kornişon kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ş , yedinci harfi O , sekizinci harfi N . Başı K sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PÜRTÜKLÜ Nedir?

Pürtükleri olan: "Sanki bu daktilo gürültüleri içinden, sesi pürtüklü bir trombon, tek başına hâlâ o rumbayı çalmakta idi."- H. Taner.

SALA Nedir?

Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua: "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi."- Y. K. Beyatlı.

SALAT Nedir?


1 - Namaz.
2 - Hz. Muhammet'in adı anıldığında saygı göstermek için okunan dua.

SALATA Nedir?

Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon vb. maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek: "Domates salatası. Yeşil salata. Çoban salatası."- .

SALATALIK Nedir?


1 . Hıyar: "Babası küçük bostanda yere eğilmiş, salatalıkları koparıyor"- P. Safa.
2 . sıfat Salata yapmak için kullanılan: "Salatalık domates."- .

TURŞULUK Nedir?

Turşu yapmaya elverişli: "Turşuluk biber. Turşuluk hıyar."- .

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

K N N O O R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kornişon,

6 Harfli Kelimeler

Korniş,

5 Harfli Kelimeler

Korno, Koşin, Nonoş, Orion,

4 Harfli Kelimeler

İkon, Koni, Koro, Kron, Şirk,

3 Harfli Kelimeler

Kin, Kir, Kor, Niş, Şok, Şor,

2 Harfli Kelimeler

İn, İş, Ki, Ok, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.