KORKUTMA (TDK)

Korkutmak işi: "Bir sıkımlık canın var. Bu boyla bir de adam korkutmaya kalkarsın ha diye ensesine iki tokat attım."- R. N. Güntekin.

Korkutma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı K sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

ENSE Nedir?

Boynun arkası: "Cebinden küçücük siyah bir mendil çıkardı. Yüzünü, gözünü, ensesini, boynunu sildi."- S. F. Abasıyanık.

KORKU Nedir?


1 . Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara: "Yollarda korku kalmadı."- .
3 . ruh bilimi Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu.

KORKUTMA Nedir?

Korkutmak işi: "Bir sıkımlık canın var. Bu boyla bir de adam korkutmaya kalkarsın ha diye ensesine iki tokat attım."- R. N. Güntekin.

KORKUTMAK Nedir?


1 . Korkmasına yol açmak: "Yılan beni o kadar korkutmuştu ki bakarken kuşun hesabına ondan ben korkuyorum."- M. Ş. Esendal.
2 . Kaygıya düşürmek: "Sevdiğimiz bir kadının nazarımızda meziyet teşkil eden birçok hâlleri karımız olacak kadında bizi korkutur."- H. C. Yalçın.
3 . Gözdağı vermek.

SIKIMLIK Nedir?

sıkım kadar olan.

TOKAT Nedir?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Birleşik Sözler Tokat kebabı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=Tokat kebabı&EskiSoz=Tokat&GeriDon=2 tokat (I) -dı isim İnsana el içi ile vuruş.

A K K M O R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Korkutma,

7 Harfli Kelimeler

Kokutma, Korumak, Okutmak, Oturmak,

6 Harfli Kelimeler

Kartuk, Kokart, Komuta, Korkma, Korkut, Koruma, Kurmak, Oktrua, Okumak, Okutma, Oturak, Oturma, Tokmak, Tomruk,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akort, Armut, Kokma, Komar, Komut, Korku, Koruk, Kotra, Kumar, Kurak, Kuram, Kurma, Makro, Maktu, Moruk, Murat, Okuma, Ortak, Ortam, Tomak, Tomar, Torak, Torum, Utmak,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Akur, Akut, Amor, Amut, Aort, Atom, Kamu, Karo, Kart, Koka, Koku, Koma, Kora, Kort, Koru, Kota, Krom, Kuka, Kuma, Kura, Kurt, Mark, Mart, Moka, Murt, Muta, Okar, Okka, Okur, Omur, Orak, Orta, Roka, Rota, Ruam, Tamu, Toka, Trok, Tura,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Art, Aut, Kak, Kam, Kar, Kat, Kok, Kom, Kor, Kot, Kum, Kur, Kut, Mat, Mor, Mut, Oma, Ora, Ram, Rom, Rot, Rum, Tak, Tam, Tar, Tok, Tor, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, At, Ok, Om, Ot, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.