KOREOGRAFİ (TDK)


1 . Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi.
2 . Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü.

Koreografi kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi O , altıncı harfi G , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi F , onuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADIM Nedir?


1 . Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri.
2 . Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 7
5 cm olan mesafe.
3 . Girişim, hamle.
4 . matematik Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.
5 . spor Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.
6 . spor Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi.
7 . teknik İki diş arasındaki aralık: "Bir vida adımı."- .

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

ANLATIM Nedir?


1 . Anlatma işi.
2 . Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.

BALE Nedir?


1 . Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.
2 . Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğu: "Devlet Opera ve Balesi."- .

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DANS Nedir?

Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks: "Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur."- P. Safa.

FİGÜR Nedir?


1 . Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.
2 . Bir dansı veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri: "Bale figürü. Dans figürü."- .
3 . müzik Birbirini izleyerek melodik ve ritmik bakımdan bir bütün oluşturan notalar grubu.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

A E F G K O O R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Koreografi,

9 Harfli Kelimeler

Koreograf,

6 Harfli Kelimeler

Grafik, Kargir, Refika, Rokfor,

5 Harfli Kelimeler

Arife, Efkar, Erika, Fakir, Ferik, Firak, Firar, Frigo, İkrar, Kafir, Kagir, Kargo, Kefir, Kofra, Rakor, Refik, Rekor,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Argo, Arif, Efor, Ergi, Erik, Faik, Fakr, Fare, Fark, Fire, Fora, Frak, Frer, Gark, Geri, Grek, İare, Kafe, Kafi, Kare, Kari, Karo, Kira, Kofa, Kora, Koro, Okar, Orak, Rika, Roka,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ari, Ark, Ego, Eko, Erg, Erk, Fak, Far, Fek, Fer, Fok, Gaf, Gak, Gar, Gri, İfa, İka, Kar, Ker, Kir, Kof, Kor, Ora, Org, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Ar, Ek, Er, Fa, Fe, Ge, Ke, Ki, Of, Ok, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.