KORDİPLOMATİK (TDK)

Bir yerde bulunan elçi ve elçilik görevlilerinin topluluğu.

Kordiplomatik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi P , yedinci harfi L , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi T , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELÇİ Nedir?


1 - Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, ºsefir.
2 - Bir uzlaşma sağlamak ya da iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.
3 - Yalvaç, peygamber, ºresul.

ELÇİLİK Nedir?


1 . Elçi olma durumu.
2 . Elçinin görevi veya makamı, sefirlik, sefaret: "Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor."- A. İlhan.
3 . Elçinin görevini yaptığı yapı, sefaret, sefarethane: "Elçilik denen bu konakta bir nevi iç güveyi hayatı sürüyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

A D K K L M O O P R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kordiplomatik,

10 Harfli Kelimeler

Diplomatik,

9 Harfli Kelimeler

Dikotomik, Patriklik, Pratiklik,

8 Harfli Kelimeler

Alotropi, Apolitik, Dikkatli, Dikotomi, Diplomat, Ditiramp, Katiplik, Krokodil, Kromatik, Mikrolit, Palmitik, Polaroit, Politika, Rakiplik, Rikkatli, Tropikal,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Akropol, Amirlik, Ampirik, Aritmik, Atiklik, Daktilo, Diploit, Diploma, Doktora, Dolomit, İktidar, İrtikap, Kadirli, Kalotip, Katolik, Liparit, Makilik, Olimpik, Optimal, Otopark, Partili, Piramit, Politik, Torpido, Tripoli, Tropika,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Amipli, Amorti, Aritmi, Arktik, Atomik, Dikkat, Diklik, Dirlik, Doktor, Dolmak, İptida, İptila, İtalik, İtidal, İtikal, Kadiri, Kadril, Kaliko, Kalori, Kaotik, Karpit, Kimlik, Kiplik, Kirkit, Kirpik, Kirtil, Klorik, Kokart, Kokpit, Koloit, Komita, Komplo, Kopmak, Korida, Korkma, Kripto, Kritik, Limaki, Lipari,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akort, Ampir, Apiko, Aplik, Aport, Apotr, April, Dakik, Dikim, Dikit, Dikta, Dilim, Dipli, Diril, Dirim, Dolak, Dolam, Dolap, Dolar, Dolma, İdari, İdrak, İkdam, İklim, İkmal, İkram, İlmik, İmdat, İmlik, İplik, İptal, İradi, İrmik, İtila, İtlik, Kadim, Kadir, Kadit, Kadro,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Akor, Alim, Alto, Amil, Amip, Amir, Amit, Amor, Aort, Atik, Atol, Atom, Daim, Dair, Darp, Dart, Dimi, Diri, Dram, İdam, İdil, İdol, İlam, İlik, İlim, İmal, İmar, İmdi, İmla, İpka, İrap, İrat, İtap,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alo, Alp, Alt, Ari, Ark, Arp, Art, Ati, Dal, Dam, Dar, Dik, Dil, Dip, Dok, İka, İki, İla, İlk, İma, İri, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kap, Kar, Kat, Kik, Kil, Kim, Kip, Kir, Kit, Kod, Kok,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, At, Do, İl, İm, İp, İt, Ki, La, Mi, Od, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.