KORDALILAR (TDK)

Sölomları iyi gelişmiş çok hücreli hayvanlar topluluğu.

Kordalılar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R . Başı K sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİŞMİŞ Nedir?

Gelişme gösteren.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

SÖLOM Nedir?

Orta derinin iki tabakası arasında bulunan ve oğulcukta genel vücut boşluğunu oluşturan oyuk.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

A A D I K L L O R R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kordalılar,

7 Harfli Kelimeler

Kararlı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Araklı, Aralık, Arılar, Arkalı, Darlık, Karalı, Kolalı, Odalık,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Alkol, Allık, Ardak, Ardıl, Dalak, Dallı, Dılak, Dolak, Dolar, Kadar, Kadro, Karar, Karlı, Koral, Lokal, Odalı, Orada, Oralı, Radar, Rakor, Koala,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adlı, Akar, Akıl, Aklı, Akor, Aldı, Alık, Allı, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Dara, Darı, Irak, Kadı, Kala, Kara, Karı, Karo, Klor, Kola, Kora, Kral, Laka, Lala, Loda, Odak, Okar, Orak, Oral, Rakı, Roda, Roka,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alo, Ara, Arı, Ark, Dal, Dar, Dok, Ira, Irk, Kal, Kar, Kıl, Kır, Kod, Kol, Kor, Lak, Lal, Lok, Lor, Oda, Ora, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, Do, La, Od, Ok, Ol, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.