KONUMLANDIRMAK (TDK)


1 . Bir ürünü veya hizmeti rakiplerinden ayırmak için pazarlama çalışması yapmak.
2 . Yerleştirmek.

Konumlandırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRMAK Nedir?


1 . Bölmek: "Elmayı dörde ayırmak."- .
2 . (-e, -den) Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak: "Çocuklara pastadan biraz ayırdım."- .
3 . Bir yeri bir engelle bölmek.
4 . (-den) Birbirinden uzaklaştırmak.
5 . (-i) Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek.
6 . (-den, -e) Seçmek: "Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır."- F. R. Atay.
7 . (-i, -den) İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak: "Karıyı kocasından ayırmak."- .
8 . (-i, -den) Farklı davranmak, fark gözetmek: "Çocuklarımın hepsini aynı derecede severim, onları hiç birbirinden ayırır mıyım?"- .
9 . Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek: "Odayı çocuklara ayırmak."- .

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

PAZARLAMA Nedir?


1 . Pazarlamak işi.
2 . ticaret Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü.

RAKİP Nedir?

Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse: "Bakarsın erkek rakibini de sevgilisini de öldürmüş."- S. F. Abasıyanık.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

YAPMAK Nedir?


1 - Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek.
2 - Olmasına yol açmak.
3 - Bir işle uğraşmak, °meşgul olmak.
4 - Onarmak, °tamir etmek.
5 - (Birincisi -i'li, ikincisi eksiz olarak aynı nesne, iki kez yinelendiğinde)Gerçek nitetiğini vermek.
6 - Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak.
7 - Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği eyleme dönüştürmek, yaratmak, gerçekleştirmek.
8 - Düzenli bir duruma getirmek.
9 - Üretmek.
10 - Bir devinime başlamak ya da bir devinimle uğraşmak. 1
1 - Zarara yol açmak. 1
2 - Etkili olmak. 1
3 - Salgılamak, çıkarmak. 1
4 - Dışkı çıkarmak. 1
5 - Gerçekleştirmek. 1
6 - (Tehdityollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek. 1
7 - Evlendirmek. 1
8 - (Ad soylu bir sözcükle birlikte) Bir durum yaratmak. 1
9 - Edinmek, iyesi olmak.
20 - Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek. 2
1 - Davranmak, hareket etmek. 2
2 - Olmak. 2
3 - Sağlamak. 2
4 - Yol almak.

YERLEŞTİRME Nedir?


1 . Yerleştirmek işi: "Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasi partiler kurulamaz."- Anayasa.
2 . Yurtlandırma, iskân.

YERLEŞTİRMEK Nedir?


1 . Yerleşmesini sağlamak: "Düven tahtasının altına çakmak taşlarını yerleştiriyordu."- C. Uçuk.
2 . Yerine koymak: "Dışarıdaki pencereden veriyor, bu da raflara yerleştiriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Tokat, şamar vurmak: "Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu."- P. Safa.
4 . mecaz Söz veya cevabı tam sırasında söylemek.

A A D I K K L M M N N O R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Konumlandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Konumlandırma,

12 Harfli Kelimeler

Kokulandırma,

11 Harfli Kelimeler

Konumlanmak, Kumandanlık,

10 Harfli Kelimeler

Doruklamak, Kodamanlık, Konumlamak, Konumlanma, Kumandanlı, Onurlanmak,

9 Harfli Kelimeler

Dırlanmak, Dokunaklı, Doruklama, Kaldırmak, Kandırmak, Kımlanmak, Kırklanma, Kokulanma, Kondurmak, Konuklama, Konumlama, Korlanmak, Korumalık, Korunaklı, Kumandalı, Mırlanmak, Nurlanmak, Onarılmak, Onurlanma,

8 Harfli Kelimeler

Akranlık, Aldırmak, Andırmak, Ardılmak, Dalkıran, Darılmak, Dırlanma, Dokumalı, Dokunmak, Dolanmak, Dolukmak, Domalmak, Donanmak, Dumanlık, Duraklık, Kalandır, Kaldıran, Kaldırma, Kalınmak, Kalkınma, Kandırma, Kanırmak, Karanlık, Karılmak, Karınmak, Karmalık, Kımlanma, Kınanmak, Kınlamak, Kırklama, Kodlamak, Kokurdan, Kondurma, Konulmak, Korkulma, Korlanma, Korunmak, Kumandan, Kumlamak, Kundaklı,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adamlık, Aklımda, Aldırma, Alınmak, Anadolu, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anmalık, Anormal, Ardılma, Arınmak, Arkalık, Aromalı, Damaklı, Damarlı, Darılma, Dokumak, Dokunma, Dolamak, Dolamık, Dolanım, Dolanma, Dolukma, Domalan, Domalma, Donamak, Donanım, Donanma, Dukalık, Dumanlı, Duraklı, Iklamak, Kadrolu, Kakaolu, Kakılma, Kakmalı, Kalınma, Kandıra,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Alakok, Alınma, Amalık, Amanın, Analık, Anamur, Anılma, Anında, Anırma, Anorak, Araklı, Aralık, Arınma, Arkalı, Armalı, Dalmak, Damalı, Darlık, Dokuma, Dolama, Dolmak, Donama, Donmak, Durmak, Iklama, Iramak, Kadran, Kakıma, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kamalı, Kankan, Kanmak, Karalı, Karıma, Karlık,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Adına, Akkor, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akran, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Ardak, Ardıl, Aroma, Dalak, Dalan, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dılak, Dolak, Dolam, Dolar, Dolma, Dolum, Domur, Donam, Donlu,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Akor, Akur, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amma, Amor, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Dama, Dana, Dank, Dara, Darı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alo, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Dal, Dam, Dar, Dok, Don, Dua, Dul, Dun, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Kod, Kok, Kol, Kom, Kor, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Lan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, On, Ra, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.