KONUŞMACI (TDK)

Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı: "Dinleyiciler konuşmacıyı dikkatle dinlediler."- .

Konuşmacı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı K sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİKKAT Nedir?


1 . Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . ünlem "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü.
3 . mecaz İlgi, özen.

HATİP Nedir?


1 . Bir topluluk karşısında etkili, açık, düzgün konuşarak düşüncesini anlatmada, duygusunu aşılamada yetenekli kimse, konuşmacı: "Bu genç doktor, birçok meslektaşları gibi biraz da hatipti."- Ö. Seyfettin.
2 . din b. (***) Cuma ve bayram namazından önce camilerde hutbe okuyan kimse.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONFERANS Nedir?


1 . Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma: "Hiçbir konferansa zevkle gittiğimi hatırlamam."- O. V. Kanık.
2 . Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı: "Hatta milletlerarası konferanslara gazetelerde adı geçebilecek, yüksek seviyeli bir konuşucu mu yollarız."- F. R. Atay.

KONFERANSÇI Nedir?

Konferans veren kimse, konuşmacı, hatip: "Her dinleyici, her kaçırdığı sözü konferansçıya tekrar ettirmeye kalkacak olsa işin içinden çıkmaya imkân kalmaz."- O. V. Kanık.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

KONUŞMACI Nedir?

Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı: "Dinleyiciler konuşmacıyı dikkatle dinlediler."- .

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLULUK Nedir?


1 . Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.
3 . Vücudun dolgun olma durumu.
4 . Sanatçı grubu.
5 . müzik Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl: "Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı."- N. Cumalı.

A C I K M N O U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Konuşmacı,

7 Harfli Kelimeler

Konuşma,

6 Harfli Kelimeler

Coşkun, Coşmak, Ocumak, Okunma,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Aşkın, Canım, Coşku, Coşma, Kamış, Kanış, Komşu, Konma, Konum, Konuş, Koşam, Koşma, Koşum, Koşun, Kuman, Kumaş, Macun, Maocu, Maşuk, Nakış, Ocuma, Okuma, Onmak, Şunca, Umacı,

4 Harfli Kelimeler

Acun, Akım, Akın, Akış, Anık, Aşık, Aşım, Cuma, Kamu, Kanı, Kano, Kına, Koca, Koma, Konu, Koşa, Koşu, Kuma, Mano, Maun, Moka, Ocak, Omca, Onca, Onma, Onum, Şano, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Anı, Aşı, Aşk, Cam, Can, Cık, Cuk, Kam, Kan, Kaş, Kın, Kış, Kom, Kum, Kuş, Maş, Muş, Nam, Nom, Oma, Ona, Şak, Şan, Şık, Şok, Şom, Şua, Uca,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Aş, Ok, Om, On, Şu, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.