KONTRFİLE (TDK)

Kesim hayvanlarında, bel kemiğindeki dikensi çıkıntının iki yanında bulunan et dilimi.

Kontrfile kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi R , altıncı harfi F , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E . Başı K sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIN Nedir?

Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı: "Eteğinin altında çıkın çıkın altınları vardır."- R. H. Karay.

ÇIKINTI Nedir?


1 . Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm: "Gırtlağının çıkıntısı, hiddetli bir adamın yumruğu gibi titriyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma.
3 . argo Kambur.
4 . mecaz Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse).

DİKENSİ Nedir?

Dikene benzer, dikeni andıran.

DİLİM Nedir?


1 . Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça: "Biraz çay, birkaç dilim tereyağlı ekmek."- S. F. Abasıyanık.
2 . Radyatör parçalarından her biri.
3 . edebiyat Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KESİM Nedir?


1 . Kesme işi.
2 . Bölüm, parça, kısım, sektör: "Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği ... kanunla düzenlenir."- Anayasa.
3 . Bölge.
4 . Kesme zamanı: "Ders kesimi."- .
5 . İşaretlenmiş belli yer: "Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı."- .
6 . Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason.
7 . tarih Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa.
8 . halk ağzında Boy bos, endam.
9 . halk ağzında Pazarlık, anlaşma.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

E F K L N O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kontrfile,

8 Harfli Kelimeler

Nekrofil, Noterlik,

7 Harfli Kelimeler

Fonetik, Konfeti,

6 Harfli Kelimeler

Erotik, Fertik, Fikren, Filenk, Fileto, Filtre, Florin, Florit, Forint, İlkten, Kentli, Koreli, Kornet, Kreton, Nefrit, Netlik, Olefin, Renkli, Tefrik, Tekfin, Tekfir, Teklif, Telfin, Telkin, Tenkil, Teorik, Terfik, Terkin, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Erkin, Erkli, Erlik, Eroin, Etkin, Etlik, Etnik, Fenik, Fenol, Ferik, Ferli, Filet, Fitne, Fitre, Flori, Forte, Frenk, Kefil, Kefir, Kerti, Keton, Kiler, Kitle, Kofti, Kolit, Korte, Lento, Liken, Linet, Liret, Litre, Nefir, Nefti, Nikel, Nitel, Noter, Oleik, Olein, Orkit, Refik,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Ekin, Ekli, Ekol, Ekti, Elif, Elik, Elit, Elti, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erin, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Fent, Fert, File, Filo, Fink, Fino, Fire, Flit, Flok, Flor, Folk, Font, Fren, İken, İkon, İlke, İnek, Kent, Kile, Kilo,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Erk, Eti, Fek, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin, Fit, Fok, Fol, Fon, İle, İlk, Kel, Ker, Ket, Kil, Kin, Kir, Kit, Kof, Kol, Kor, Kot, Lef, Lif, Lir, Lok, Lor, Lot, Net, Not, Ole, Ret, Rol, Rot, Tef,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Et, Fe, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Of, Ok, Ol, On, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.