KONTLUK (TDK)

Kont unvanına hak kazandıran yurtluk.

Kontluk kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi U , yedinci harfi K . Başı K sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KONT Nedir?


1 - Roma İmparatoru'nun danışman olarak seçtiği kimse.
2 - Derebeylik düzeninde derebeyi.
3 - Batı toplumunda dördüncü derecede bir soyluluk sanı.

UNVAN Nedir?

San: "Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür."- Z. Gökalp.

YURT Nedir?


1 . Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: "Türk yurduna Türkiye denir."- .
2 . Memleket: "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.
3 . Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: "Güçsüzler yurdu."- .
4 . Göçebe Türklerin oturduğu çadır.
5 . Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.
6 . mecaz Diyar: "Bu köy pehlivanlar yurdudur."- .
7 . mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.
8 . halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.
9 . eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

YURTLUK Nedir?


1 . Malikâne.
2 . tarih Bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılması şartıyla ayrılması yöntemi.

K K L N O T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kontluk,

6 Harfli Kelimeler

Koltuk, Tokluk, Tonluk,

5 Harfli Kelimeler

Konuk, Konut, Okluk, Onluk, Otluk, Toklu, Tonlu,

4 Harfli Kelimeler

Klon, Koku, Kont, Konu, Kunt, Okul, Oltu, Oluk, Onlu, Otlu,

3 Harfli Kelimeler

Kok, Kol, Kot, Kul, Kut, Lok, Lot, Not, Tok, Tol, Ton, Tul, Tun,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, On, Ot, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.