KONSTRÜKTİVİZM (TDK)

Kurmacılık.

Konstrüktivizm kelimesi baş harfi K son harfi M olan bir kelime. Başında K sonunda M olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi V , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Z , ondördüncü harfi M . Başı K sonu M olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KURMA Nedir?


1 . Kurmak işi.
2 . sıfat Prefabrik: "Kurma ev."- .

KURMACI Nedir?

Kurmacılık yanlısı olan, konstrüktivist.

KURMACILIK Nedir?

Resim ve heykelde, eseri geometrik ögeleri ile kurmayı temel alan anlayış, konstrüktivizm.

K K M N O R S T T V Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Konstrüktivizm,

8 Harfli Kelimeler

Komünist, Sinüzoit, Tiroksin,

7 Harfli Kelimeler

Otistik, Sinüzit, Ümitsiz,

6 Harfli Kelimeler

İronik, Kinizm, Kinsiz, Kirkit, Korist, Kostik, Kostüm, Kozmik, Kritik, Kronik, Mikron, Miskin, Mistik, Monist, Montür, Motris, Münkir, Nikris, Nikriz, Ritmik, Riziko, Siktir, Sinizm, Smokin, Tiroit, Toksin, Triton, Vikont, Viskoz, Vitrin, Zirkon,

5 Harfli Kelimeler

İksir, İmroz, İrmik, İroni, İstim, İzmir, İznik, Kimüs, Kinik, Kitin, Kizir, Komik, Komün, Konik, Kriko, Kroki, Kürit, Kütin, Mikoz, Mikro, Minik, Mitos, Mitoz, Mürit, Müzik, Oksit, Oniks, Orkit, Otist, Otizm, Ritim, Siirt, Simit, Sinik, Sinir, Sirmo, Siroz, Sirto, Sivri, Skink,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, İkon, İnik, İnti, İrin, İris, İsim, İsot, İtki, İzin, Kimi, Kist, Kivi, Komi, Koni, Kont, Kort, Kriz, Krom, Kron, Kros, Künk, Kürk, Kürt, Mini, Mink, Misk, Miso, Mont, Mors, Mürt, Norm, Nüks, Rint, Risk, Sini, Sirk, Skor, Stok, Stor,

3 Harfli Kelimeler

İki, İni, İri, İrs, İti, Kik, Kim, Kin, Kir, Kit, Kok, Kom, Kor, Kot, Kov, Koz, Kür, Küs, Küt, Mir, Mis, Mit, Mor, Nim, Nom, Not, Ons, Rom, Rot, Sik, Sim, Sin, Sit, Siz, Ski, Som, Son, Süt, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

İm, İn, İs, İt, İz, Ki, Mi, Nü, Ok, Om, On, Ot, Si, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.