KONSTRÜKTİVİST (TDK)

Kurmacı.

Konstrüktivist kelimesi baş harfi K son harfi T olan bir kelime. Başında K sonunda T olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi V , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi S , ondördüncü harfi T . Başı K sonu T olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KURMA Nedir?


1 . Kurmak işi.
2 . sıfat Prefabrik: "Kurma ev."- .

KURMACI Nedir?

Kurmacılık yanlısı olan, konstrüktivist.

K K N O R S S T T T V Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tiroksin,

7 Harfli Kelimeler

Kosinüs, Otistik,

6 Harfli Kelimeler

İronik, Kirkit, Korist, Kostik, Kritik, Kronik, Nikris, Siktir, Sistit, Tiroit, Toksin, Triton, Vikont, Vitrin,

5 Harfli Kelimeler

İksir, İroni, Kinik, Kitin, Konik, Kriko, Kroki, Kürit, Kütin, Oksit, Oniks, Orkit, Otist, Siirt, Sinik, Sinir, Sinsi, Sinüs, Sirto, Sivri, Skink, Sorit, Sorti, Tirit, Tirsi, Tonik, Torik, Triko, Türki, Tüvit, Tvist, Virüs, Viski, Vitir,

4 Harfli Kelimeler

İkon, İnik, İnti, İrin, İris, İsot, İtki, Kist, Kivi, Koni, Kont, Kort, Kron, Kros, Künk, Kürk, Kürt, Nüks, Rint, Risk, Sini, Sirk, Skor, Stok, Stor, Süit, Titr, Tost, Trio, Trok, Trük, Türk, Ünik, Virt,

3 Harfli Kelimeler

İki, İni, İri, İrs, İti, Kik, Kin, Kir, Kit, Kok, Kor, Kot, Kov, Kür, Küs, Küt, Not, Ons, Rot, Sik, Sin, Sis, Sit, Ski, Son, Sos, Süs, Süt, Tik, Tin, Tok, Ton, Tor, Tos, Tün, Tür, Üst,

2 Harfli Kelimeler

İn, İs, İt, Ki, Nü, Ok, On, Ot, Si, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.