KONKORDATO (TDK)


1 . Anlaşmalı iflas.
2 . tarih Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşma.

Konkordato kelimesi baş harfi K son harfi O olan bir kelime. Başında K sonunda O olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi O . Başı K sonu O olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞMA Nedir?


1 . Anlaşmak işi.
2 . Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon: "Kültür anlaşması."- .
3 . Sözleşme.

ANLAŞMALI Nedir?

Anlaşmaya dayanan.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

İFLAS Nedir?


1 . Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık: "Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Yenilgiye uğrama, değerini yitirme.
3 . mecaz İşlevini veya görevini yapamama.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

PAPALIK Nedir?


1 . Papanın makamı veya görevi.
2 . Başında papanın bulunduğu siyasi ve dinî kurum.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A D K K N O O O R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Konkordato,

7 Harfli Kelimeler

Doktora, Tornado,

6 Harfli Kelimeler

Antrok, Doktor, Karton, Kokart, Kokona, Kondor, Kontak, Kontra, Kordon, Korona, Otokar, Rokoko,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akont, Akort, Donra, Kadro, Kanto, Kokot, Konak, Korna, Korno, Kotan, Koton, Kotra, Krank, Nokra, Nokta, Oktan, Ortak, Radon, Torak, Torna,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Anot, Aort, Dank, Dart, Kano, Kant, Karo, Kart, Koka, Kont, Kora, Koro, Kort, Kota, Kron, Nato, Nota, Odak, Okar, Okka, Onar, Onat, Orak, Oran, Orta, Rant, Roda, Roka, Rota, Tank, Toka, Trok,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Ark, Art, Dar, Dok, Don, Kak, Kan, Kar, Kat, Kod, Kok, Kor, Kot, Nar, Not, Oda, Ona, Ora, Rot, Tak, Tan, Tar, Tok, Ton, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, Ar, At, Do, Od, Ok, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.