KONFERANSÇI (TDK)

Konferans veren kimse, konuşmacı, hatip: "Her dinleyici, her kaçırdığı sözü konferansçıya tekrar ettirmeye kalkacak olsa işin içinden çıkmaya imkân kalmaz."- O. V. Kanık.

Konferansçı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi F , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi I . Başı K sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DİNLEYİCİ Nedir?


1 . Söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse: "Belki hürmetlerini göstermek isteyen dinleyiciler ayağa kalkmak isteyeceklerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Kayıtlı olmadığı hâlde derslere dışarıdan devam eden kimse.

HATİP Nedir?


1 . Bir topluluk karşısında etkili, açık, düzgün konuşarak düşüncesini anlatmada, duygusunu aşılamada yetenekli kimse, konuşmacı: "Bu genç doktor, birçok meslektaşları gibi biraz da hatipti."- Ö. Seyfettin.
2 . din b. (***) Cuma ve bayram namazından önce camilerde hutbe okuyan kimse.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANIK Nedir?


1 . Kanaatkâr.
2 . Tokgözlü.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONFERANS Nedir?


1 . Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma: "Hiçbir konferansa zevkle gittiğimi hatırlamam."- O. V. Kanık.
2 . Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı: "Hatta milletlerarası konferanslara gazetelerde adı geçebilecek, yüksek seviyeli bir konuşucu mu yollarız."- F. R. Atay.

KONFERANSÇI Nedir?

Konferans veren kimse, konuşmacı, hatip: "Her dinleyici, her kaçırdığı sözü konferansçıya tekrar ettirmeye kalkacak olsa işin içinden çıkmaya imkân kalmaz."- O. V. Kanık.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

KONUŞMACI Nedir?

Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı: "Dinleyiciler konuşmacıyı dikkatle dinlediler."- .

TEKRAR Nedir?


1 . Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim.
2 . Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme.
3 . zarf Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A E F I K N N O R S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Konferansçı,

9 Harfli Kelimeler

Konferans,

8 Harfli Kelimeler

Asenkron,

7 Harfli Kelimeler

Frekans, Senkron,

6 Harfli Kelimeler

Fasone, Kanser, Kasınç, Konser, Kornea, Korsan, Ksenon, Narenç, Noksan, Orakçı, Sarnıç,

5 Harfli Kelimeler

Akson, Anons, Asker, Çaker, Çakın, Çakır, Çarık, Çıkan, Çıkar, Çıkra, Çınar, Çırak, Çorak, Efkar, Ekran, Ensar, Erkan, Esnaf, Fasık, Fason, Fennı, Fıkra, Fırça, Fırka, Forsa, Frank, Frenk, Fresk, Kafes, Kanon, Karın, Karne, Kasır, Kasnı, Kenar, Kıraç, Kıran, Koçan, Kofra, Konsa,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akçe, Akın, Akne, Akor, Akse, Anık, Anne, Arık, Asık, Asır, Askı, Çakı, Çare, Çark, Çenk, Çıra, Efor, Eros, Esna, Fakr, Faks, Fare, Fark, Fars, Fena, Ferç, Ferı, Foça, Fora, Fors, Frak, Fren, Irak, Iska, Kaçı, Kafe, Kanı, Kano,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Anı, Arı, Ark, Ası, Ask, Çak, Çan, Çar, Çek, Çın, Çok, Çor, Eko, Erk, Fak, Fan, Far, Fas, Fek, Fen, Fer, Fes, Fır, Fok, Fon, Fos, Ira, Irk, Kaç, Kan, Kar, Kas, Ker, Kes, Kıç, Kın, Kır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, Ak, An, Ar, As, Çe, Ek, En, Er, Es, Fa, Fe, Ke, Ne, Of, Ok, On, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.