KONŞİMENTO (TDK)

Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı.

Konşimento kelimesi baş harfi K son harfi O olan bir kelime. Başında K sonunda O olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi O . Başı K sonu O olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ALINDI Nedir?

Para vb. bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

KARŞILIK Nedir?


1 . Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele: "Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu."- H. R. Gürpınar.
2 . Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
3 . Cevap, yanıt.
4 . Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel: "Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi."- R. H. Karay.
5 . Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

MALA Nedir?

Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı.

TAŞINMAK Nedir?


1 . Taşıma işi yapılmak.
2 . (-e) Başka bir yere gitmek, göçmek: "Evi gezdim pek beğendim, ne yapıp yapıp oraya taşınmalıyız."- P. Safa.
3 . (-e) Bir yere sık sık gitmek: "Bir ay mahkemeye taşındı."- .

TESLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sahibine verme.
2 . Emanet alınan bir şeyi sahibine geri verme.
3 . Bırakma, devretme, terk etme: "Şehrin teslimi sırasında çok kan döküldü."- .
4 . ünlem Teslim ol veya teslim oluyorum sözü.
5 . mecaz Gerçek olduğunu söyleme, doğrulama.
6 . müzik Fasıl müziğinde peşrevin ve saz semaisinin her hanesi sonunda tekrarlanan parça.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

E K M N N O O T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Konşimento,

7 Harfli Kelimeler

Ekonomi,

6 Harfli Kelimeler

Kimono, Komite, Minnet, Minnoş, Temkin,

5 Harfli Kelimeler

Eşkin, Etkin, Etnik, İnmek, İtmek, Keton, Komot, Koşin, Koton, Meşin, Metin, Monte, Nimet, Nonoş, Şetim, Şinto, Tekin, Temin, Tonik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekşi, Ekti, Emik, Emin, Emiş, Enik, Eşik, Eşit, Etik, Etki, İken, İkon, İnek, İnme, İşte, İtme, Kent, Komi, Koni, Kont, Meni, Meşk, Mine, Mink, Mont, Neon, Nine, Nite, Şeni, Şike, Şoke, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Eti, Kem, Keş, Ket, Kim, Kin, Kit, Kom, Kot, Men, Met, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Nom, Not, Şek, Şem, Şen, Şet, Şok, Şom, Tek, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin, Tok, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Eş, Et, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ok, Om, On, Ot, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.