KOMUTA (TDK)

Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda.

Komuta kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi T , altıncı harfi A . Başı K sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKER Nedir?


1 . Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.
2 . Askerlik görevi veya ödevi: "Askere gitmek. Askerden dönmek."- .
3 . Er: "Dışarıda kolları kırmızı beyaz işaretli askerlerin taşıdığı boş sedyeler süratle uzaklaşıyor"- N. Hikmet.
4 . sıfat Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli: "Asker adam."- .
5 . sıfat Yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran: "Asker millet."- .

BİRLİ Nedir?


1 . Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAN Nedir?

Kıpçak.

KUMANDA Nedir?


1 . Komuta.
2 . Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

YÖNETME Nedir?

Yönetmek işi.

A K M O T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Komuta, Okutma,

5 Harfli Kelimeler

Komut, Maktu, Okuma, Tomak, Utmak,

4 Harfli Kelimeler

Akut, Amut, Atom, Kamu, Koma, Kota, Kuma, Moka, Muta, Tamu, Toka, Utma,

3 Harfli Kelimeler

Aut, Kam, Kat, Kom, Kot, Kum, Kut, Mat, Mut, Oma, Tak, Tam, Tok,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, At, Ok, Om, Ot, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.