KOMPLEKSLİ (TDK)

Kompleksi olan: "Kompleksli olan insan bu aşağılık duygusunu örtmek için inadına yüksekten atar."- H. Taner.

Kompleksli kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi P , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAĞILIK Nedir?


1 . Aşağı olma durumu, adilik.
2 . sıfat Niteliği düşük, adi: "Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur."- H. E. Adıvar.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

İNADINA Nedir?


1 . Terslik olsun diye: "Dünya kendisinden ibaretmiş gibi görünmeyi nedense inadına abartırdı."- Ç. Altan.
2 . Gereğinin, istenilenin tersine.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KOMPLE Nedir?


1 . Dolu.
2 . Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam.
3 . Bütünü aynı şeyden olup bir takım oluşturan: "Komple sofra takımı."- .
4 . mecaz Üstün nitelikleri kendinde toplayan, mükemmel: "Komple adam."- .

KOMPLEKS Nedir?


1 . Karmaşık: "Heveskârlar için hece ve aruz, bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu."- S. Birsel.
2 . Vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik.
3 . kimya Karmaşık.
4 . isim Karmaşıklık, karmaşa.
5 . isim Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü: "Çinko kompleksi."- .
6 . isim, ruh bilimi Karmaşa: "Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRTMEK Nedir?


1 - Korumak, görünmez duruma getirmek ya da gizlemek için üstüne bir şey koymak.
2 - Kapamak.
3 - Kaplamak.
4 - (Kötü bir durumu) Belli etmemek, gizlemek, saklamak.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

E K K L L M O P S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kompleksli,

8 Harfli Kelimeler

Kompleks, Komplike,

7 Harfli Kelimeler

Polemik, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Eskimo, Kellik, Kemlik, Kesmik, Komple, Peklik, Sikmek, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Eksik, Elips, Ellik, Emlik, Eskil, İlkel, İlmek, İmlek, Kelik, Kelli, Kemik, Kesik, Kesim, Keski, Kimse, Klips, Kolik, Komik, Kopek, Kopil, Lemis, Lipom, Mekik, Melik, Milel, Misel, Oleik, Polis, Sekil, Selim, Sikke, Sille, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekol, Eksi, Elik, Elim, Elli, Emik, Epik, Esik, Esim, Eski, İlke, İlle, İlme, İpek, Kesp, Kile, Kilo, Kils, Kipe, Klik, Klip, Koli, Komi, Lime, Lise, Misk, Miso, Peki, Peso, Pike, Piko, Seki, Selp, Sepi, Silo, Slip,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kep, Kes, Kik, Kil, Kim, Kip, Kok, Kol, Kom, Lep, Lim, Lok, Lop, Mil, Mis, Ole, Pek, Pes, Pik, Pil, Pim, Pis, Pos, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski, Sol, Som,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, İl, İm, İp, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Pe, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.