KOMPAKTDİSK (TDK)

On iki santimetre çapında, dakikada yaklaşık 500 devir yapan, yalnız bir yüzünde kayıt bulunan plak, yoğun plak.

Kompaktdisk kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi T , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi S , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAKİK Nedir?


1 . Düzenli işleyen, aksamayan.
2 . mecaz Zamanı kullanmada çok dikkatli olan, her şeyi zamanında yapmaya özen gösteren.

DAKİKA Nedir?


1 . Bir saatlik zamanın altmışta biri: "On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir."- S. F. Abasıyanık.
2 . An, zaman: "Bundan sonra sizi her dakika arayacağım."- C. Uçuk.
3 . matematik Bir derecenin altmışta biri.

DEVİR Nedir?


1 - Dönme, dönüş, dönü.
2 - Dolaşma, °tur.
3 - Aktarılma.
4 - Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
5 - Bir görevin, bir kimseden bir başkasına geçmesi.
6 - Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
7 - Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, °periyot.

KAYIT Nedir?


1 . Bir yere mal ederek deftere geçirme: "Çocuğun kaydı bulunamadı."- .
2 . Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması: "Hafızama güvenmeyiniz. Kayıtlarınız daha sağlamdır."- R. H. Karay.
3 . Önem verme, gözetme.
4 . Resmî belge.
5 . Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi.
6 . mecaz Şart: "Kitabımı geri gönderme kaydıyla verebilirim."- .
7 . mecaz Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme: "Hiçbir kayıt ileri sürmeksizin."- .

PLAK Nedir?


1 . Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak: "Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta."- Y. K. Beyatlı.
2 . Metal nesne, plaka.

SANTİMETRE Nedir?

Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim: "Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş."- A. Mithat.

YAKLAŞIK Nedir?

Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî: "Yaklaşık bir hesap. Yaklaşık bir sayı."- .

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

A D K K K M O P S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Atomik, Dikkat, İskota, Kaotik, Kokmak, Kokpit, Komita, Kopmak, Kostak, Kostik, Masiko, Maskot, Mikado, Sokmak, Somaki, Takdim, Takdis, Taksim, Tasdik, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Apiko, Astik, Dakik, Dasit, Dikta, Disko, İkdam, İmdat, İmsak, İspat, İstop, Kadim, Kadit, Kapik, Kasko, Kasti, Katip, Kitap, Kokak, Kokma, Komik, Kopma, Madik, Maksi, Mikap, Misak, Mitos, Okapi, Oksit, Optik, Padok, Patik, Pomak, Pomat, Posta, Potas, Sadik, Sakim, Sakit, Sokak,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akim, Akis, Akit, Aksi, Amip, Amit, Asit, Atik, Atom, Daim, Disk, Dost, İdam, İpka, İsot, İtap, Kaim, Kamp, Kaos, Kask, Kast, Kati, Kist, Koka, Koma, Komi, Kosa, Kota, Maki, Mask, Miat, Mika, Misk, Miso, Moda, Moka, Odak, Okka, Pakt,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Aks, Asi, Ask, Ast, Ati, Dam, Dik, Dip, Dok, İka, İma, İsa, İta, Kak, Kam, Kap, Kas, Kat, Kik, Kim, Kip, Kit, Kod, Kok, Kom, Kot, Mai, Mas, Mat, Mis, Mit, Oda, Oma, Pak, Pas, Pat, Pik, Pim,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, As, At, Do, İm, İp, İs, İt, Ki, Mi, Od, Ok, Om, Ot, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.