KOMİSYONCU (TDK)


1 . Bir iş karşılığında yüzde alan kimse, simsar: "Tiftik komisyoncusu olduğumu bildirdim ve ahbap olduk, gitti."- A. Gündüz.
2 . Kabzımal.

Komisyoncu kelimesi baş harfi K son harfi U olan bir kelime. Başında K sonunda U olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi U . Başı K sonu U olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHBAP Nedir?


1 . Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse: "Ben yeni tanıdım ama, kızın eski ahbapları imişler!"- O. C. Kaygılı.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü: "Baksana ahbap!"- .

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOMİ Nedir?


1 . Otel, pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli.
2 . Lokantalarda garson yardımcısı.

KOMİSYON Nedir?


1 . Alt kurul.
2 . ticaret Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde, simsariye.

KOMİSYONCU Nedir?


1 . Bir iş karşılığında yüzde alan kimse, simsar: "Tiftik komisyoncusu olduğumu bildirdim ve ahbap olduk, gitti."- A. Gündüz.
2 . Kabzımal.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SİMSAR Nedir?

Komisyoncu: "Bu adam kıyafet itibarıyla öbür sandaldaki simsar, tercüman, satıcı, gezdirici vesaireden farklı değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

YÜZDE Nedir?


1 . Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak belli bir hesaba göre verilen ücret, yüzdelik.
2 . Herhangi bir sayı ile kullanıldığında yüze bölünen bir şeyin o kadarlık parçasını belirten bir söz: "Bir eli tabancalı militan mıdır yoksa kesesini doldurmakla uğraşan iş adamlarından mıdır, mebus mudur hemen anlar ve bu anlayışlarında yüzde seksen yanılmaz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

C K M N O O S U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Komisyoncu,

8 Harfli Kelimeler

Komisyon,

6 Harfli Kelimeler

Kimono, Kimyon, Misyon, Smokin, Soymuk, Yoksun,

5 Harfli Kelimeler

Konum, Koyun, Mukni, Munis, Muson, Oniks, Sokum, Somon, Somun, Yokum, Yosun,

4 Harfli Kelimeler

Cins, İkon, İyon, Komi, Koni, Konu, Koyu, Mink, Misk, Miso, Muin, Onum, Oyuk, Oyum, Oyun, Soku, Suni,

3 Harfli Kelimeler

Cim, Cin, Cuk, Kim, Kin, Kom, Koy, Kum, Mis, Nim, Nom, Ons, Sik, Sim, Sin, Ski, Som, Son, Soy, Yok, Yom,

2 Harfli Kelimeler

İm, İn, İs, Ki, Mi, Ok, Om, On, Oy, Si, Su, Un, Us, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.