KOMEDYA (TDK)

Komedi: "Çocukken benim uykudan uyanışlarım komedya gibi bir şeydi."- R. N. Güntekin.

Komedya kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi D , altıncı harfi Y , yedinci harfi A . Başı K sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KOMEDİ Nedir?


1 . Güldürü.
2 . Gülmeye neden olan olay veya olaylar.
3 . mecaz Yalan ve yapmacık söz veya davranış.

KOMEDYA Nedir?

Komedi: "Çocukken benim uykudan uyanışlarım komedya gibi bir şeydi."- R. N. Güntekin.

UYANIŞ Nedir?


1 . Uyanma işi: "Parasız adamın sabahleyin bir acı, zehirli uyanışı vardır, ölümden beterdir."- R. H. Karay.
2 . Uyanma, intibah.
3 . Avrupa'da özellikle İtalya'da XV. yüzyılda başlayan genel sosyoloji ve felsefe öğretileri bütünü, Rönesans.
4 . mecaz Bilgisizlikten kurtulma durumu: "Bazı uyanış ve toparlanış belirtileri meydana getirmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UYKU Nedir?


1 . Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu: "Rahat bir uyku uyumuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık.
3 . mecaz Doğada görülen sükûnet durumu: "Kış süresince uykuda olan ağaçlar, baharla birlikte uyandı."- .

A D E K M O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Komedya,

6 Harfli Kelimeler

Doymak,

5 Harfli Kelimeler

Doyma, Kadem, Kayme, Koyma, Medya, Oymak,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Daye, Demo, Emay, Kame, Koma, Mayo, Moda, Moka, Odak, Okey, Oyma, Yoma,

3 Harfli Kelimeler

Dam, Dek, Dem, Dok, Eda, Eko, Kam, Kay, Kem, Kod, Kom, Koy, Mey, Oda, Oma, Oya, Yad, Yak, Yek, Yem, Yok, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ay, De, Do, Ek, Em, Ey, Ke, Me, Od, Ok, Om, Oy, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.