KOMBİNEZON (TDK)


1 . Bir işi başarıya ulaştırmak için alınan önlemler, düzenleme.
2 . Kadınların giydikleri kısa ve kolsuz iç çamaşırı: "Kız sanatoryumdan çıkıyordu, ne mantosu vardı ne kombinezonu..."- S. F. Abasıyanık.

Kombinezon kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N . Başı K sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BAŞARI Nedir?

Başarmak eylemi ya da başarılan iş, °muvaffakiyet.

ÇAMAŞIR Nedir?


1 . İç giysisi: "Çamaşırı ile yarı açık duran bacakları kan içindeydi."- M. Ş. Esendal.
2 . Kirli eşyaları yıkama işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEME Nedir?


1 . Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
2 . Belirli kurallara göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
3 . hukuk Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
4 . müzik Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

KOLSUZ Nedir?


1 . Kolu olmayan: "Etrafımda hastalar, topallar, kolsuzlar görmüştüm."- A. Haşim.
2 . Kol geçirilmemiş olan (giysi).

KOMBİ Nedir?

Isıtmada kullanılan yakıtı düzenli ve ayarlı biçimde yakan araç.

KOMBİNE Nedir?


1 . Toplu.
2 . isim Bir spor dalında değişik türdeki yarışmaların sonuçlarına göre birleştirilmiş derecelendirme, toplam puana göre değerlendirme.

KOMBİNEZON Nedir?


1 . Bir işi başarıya ulaştırmak için alınan önlemler, düzenleme.
2 . Kadınların giydikleri kısa ve kolsuz iç çamaşırı: "Kız sanatoryumdan çıkıyordu, ne mantosu vardı ne kombinezonu..."- S. F. Abasıyanık.

MANTO Nedir?

Kadın paltosu: "Kürklü, zarif ve epeyce pahalı bir mantoya büründüğü için kadının yüzü görünmüyordu."- A. Gündüz.

ÖNLEM Nedir?

Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATORYUM Nedir?

Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu.

ULAŞTIRMAK Nedir?

Ulaşmasını sağlamak.

B E K M N N O O Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kombinezon,

7 Harfli Kelimeler

Ekonomi, Kombine, Neozoik,

6 Harfli Kelimeler

Benzin, Binmek, Kimono,

5 Harfli Kelimeler

Beniz, Bezik, Binek, Binme, Bizon, Emzik, Enzim, İnmek, Kombi, Mebiz, Mebni, Mezon, Mikoz, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Bezm, Bone, Bono, Ekim, Ekin, Emik, Emin, Enik, Ezik, İbne, İken, İkon, İnek, İnme, İzbe, Komi, Koni, Meni, Mine, Mink, Nebi, Neon, Nine, Obez, Ozon, Zeki, Zonk,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Ben, Bez, Bin, Biz, Bok, Bom, Boz, Eko, Kem, Kez, Kim, Kin, Kom, Koz, Men, Nem, Nim, Nom, Zem, Zen, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, En, İm, İn, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ok, Om, On, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.