KOMANDİTER (TDK)

Komandit şirkette ancak kendi koyduğu para kadar sorumlu olan ortak.

Komanditer kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı K sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANCAK Nedir?


1 . "Yalnızca" anlamında, sınırlama anlatan bir söz: "Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi."- O. C. Kaygılı.
2 . "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz.
3 . En erken: "Sinema ancak saat yarımda bitmişti."- P. Safa.
4 . bağlaç "Lakin, ama, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KOMANDİT Nedir?

Bir komandit ortaklık anaparasının bir ya da birçok ortak tarafından sağlanan bölümü.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SORUMLU Nedir?

Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul: "Ailede başkan odur, kararları o alır, hepimizin geleceğinin sorumlusu ve güvencesi odur."- H. Taner.

ŞİRK Nedir?

Tanrı'nın birden çok olduğuna inanma, Tanrı'ya ortak tanıma, eşkoşma.

ŞİRKET Nedir?

Ortaklık.

A D E K M N O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Komanditer,

9 Harfli Kelimeler

Komandite,

8 Harfli Kelimeler

Demokrat, Kamineto, Komandit, Kromatin, Romantik,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Anekdot, Aneroit, Antikor, Armonik, Doktrin, Entrika, Keratin, Makedon, Maroken, Metodik, Minorka, Ordinat, Tedarik,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Amorti, Anemik, Antrok, Armoni, Atomik, Dekont, Derman, Dikmen, Dinamo, Dinmek, Direkt, Ditmek, Donmak, Entari, Erotik, Etamin, İkamet, İmaret, Karine, Karton, Katmer, Kemani, Kendir, Kindar, Kirmen, Kodein, Komedi, Komita, Komite, Kontra, Korida, Kornea, Kornet, Kreton, Makine, Mardin, Market, Martin, Matine,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Akont, Akort, Anemi, Anide, Anime, Anket, Antik, Antre, Daire, Dekan, Dekar, Dekor, Demin, Demir, Denim, Derik, Derin, Diken, Dikme, Dikta, Dikte, Dinar, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Ditme, Donam, Donma, Donra, Ekran, Emtia, Endam, Erika, Erkan, Erkin, Ermin, Eroin,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Akim, Akit, Akne, Akor, Amin, Amir, Amit, Amor, Anot, Aort, Atik, Atom, Daim, Dair, Dane, Dank, Dart, Demo, Deni, Denk, Deri, Derk, Dert, Dine, Dink, Done, Dram, Dren, Edat, Edik, Edim, Edna, Ekim, Ekin, Ekti, Eman, Emik, Emin,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Din, Dok, Don, Eda, Edi, Eko, Erk, Eti, İde, İka, İma, İta, Kam, Kan, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Kim, Kin, Kir, Kit, Kod, Kom, Kor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, At, De, Do, Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Od, Ok, Om, On, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.