KOLOSTRUM (TDK)

Gebe kadının veya memeli hayvanların meme salgısı.

Kolostrum kelimesi baş harfi K son harfi M olan bir kelime. Başında K sonunda M olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi R , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi M . Başı K sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEBE Nedir?


1 . Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı: "Gebe kadın. Gebe inek."- .
2 . tıp (***) İçinde oğulcuk veya dölüt bulunan (döl yatağı).
3 . mecaz Bir birikim sonucu ortaya çıkması beklenen (durum veya olaylar).
4 . mecaz Minnet altında kalan.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

MEME Nedir?


1 . Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik.
2 . Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü: "Tam topu şişirmiş, memesini bağlıyordu."- R. Ilgaz.
3 . Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı: "O, sağ elinin parmaklarını bükerek kulak memesinin altına koymuş, ağzı açıktı."- S. F. Abasıyanık.
4 . askerlik Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı: "Tüfek memesi."- .
5 . denizcilik Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

MEMELİ Nedir?

Memesi olan: "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı."- S. F. Abasıyanık.

SALGI Nedir?


1 . Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz: "Tükürük bir salgıdır."- .
2 . gök bilimi Güneşten dışarı doğru madde fırlaması.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

K L M O O R S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kolostrum,

8 Harfli Kelimeler

Rostoluk,

7 Harfli Kelimeler

Motorlu,

6 Harfli Kelimeler

Kromlu, Kromsu, Morluk, Sormuk, Storlu, Tomruk, Torluk,

5 Harfli Kelimeler

Kolsu, Komot, Komut, Lokum, Lotus, Morto, Moruk, Motor, Otluk, Otsul, Rosto, Sokum, Sokur, Soluk, Somut, Sorum, Toklu, Torul, Torum,

4 Harfli Kelimeler

Klor, Koro, Kort, Koru, Krom, Kros, Kurs, Kurt, Lort, Lutr, Mors, Murt, Okul, Okur, Oltu, Oluk, Olur, Omur, Otlu, Otsu, Rulo, Skor, Soku, Solo, Soru, Stok, Stor, Trok, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Kol, Kom, Kor, Kot, Kul, Kum, Kur, Kut, Lok, Lor, Lot, Mor, Mut, Rol, Rom, Rot, Rum, Rus, Sol, Som, Sur, Sut, Tok, Tol, Tor, Tos, Tul, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Om, Ot, Su, Tu, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.