KOLORİMETRİ (TDK)

Renk ölçme.

Kolorimetri kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

E K L M O O R R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kolorimetri,

10 Harfli Kelimeler

Klorometri,

8 Harfli Kelimeler

İrkiltme, Mikrolit,

7 Harfli Kelimeler

Emirlik, Emoroit, Erirlik, İrkilme, İtilmek, Kiremit, Mertlik, Metilik, Retorik,

6 Harfli Kelimeler

Erotik, Etkili, İkilem, İletim, İletki, İtilme, Kirtil, Koloit, Komite, Koreli, Kriter, Metrik, Ritmik, Tekmil, Tekrir, Temlik, Teorik, Terlik, Termik, Torero,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Emlik, Erkli, Erlik, Etlik, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, Kerim, Kerti, Kiler, Kilim, Kilit, Kiril, Kirli, Kitle, Kolit, Komot, Korte, Krome, Likit, Limit, Liret, Lirik, Litre, Melik, Metil, Metro, Mikro, Mitil, Morto,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekol, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İlik, İlim, İlke, İlme, İtki, İtme, Kile, Kilo, Kimi, Klor, Koli, Komi, Koro, Kort, Krem, Krom, Liet, Lime, Lort, Meri, Mert, Otel,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kol, Kom, Kor, Kot, Lim, Lir, Lok, Lor, Lot, Met, Mil, Mir, Mit, Mor, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Tek, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.