KOLESTERİMETRE (TDK)

Kolestrol düzeyini saptamaya yarayan aygıt.

Kolesterimetre kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi T , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi E . Başı K sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

SAPTAMA Nedir?


1 . Saptamak işi, tespit: "Bazı açıklamalar ve saptamaları, şimdi yapmanın zorunlu olduğu anlaşılıyor."- A. Boysan.
2 . sinema Gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E E E E K L M O R R S T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Elektrometre,

10 Harfli Kelimeler

Erteletmek, Etiketleme,

9 Harfli Kelimeler

Ertelemek, Erteletim, Erteletme, Eterlemek, Keresteli, Kerteleme, Keseletme, Kilometre, Metreslik, Oksitleme, Sertelmek, Setretmek, Tekerleme, Telemetre, Telemetri, Telesimek, Terletmek, Termitler, Terslemek, Testereli, Tetikleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Elektrot, Erteleme, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Ettirmek, İskerlet, İstetmek, İtekleme, İtelemek, Kerteles, Kertilme, Keseleme, Kestirme, Kirletme, Meserret, Meteorit, Metrelik, Sekileme, Sekreter, Sektirme, Semereli, Serilmek, Sertelme, Setretme, Tekeseme, Telesime, Terlemek, Terletme, Tersleme, Tireleme, Titremek, Tremolit,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Eksilme, Ekstrem, Ektirme, Elektro, Eletmek, Ereksel, Eritmek, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskitme, Eslemek, Esrimek, Esritme, Estetik, Estirme, Ettirme, İletmek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İstetme, İteleme, Kemerli, Kereste, Kesilme, Kestere, Komiser, Korseli, Mertlik, Mesleki, Metelik, Rekolte, Restore, Retorik, Sekitme, Semerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Elemek, Eletme, Emekli, Erimek, Eritme, Erkete, Erotik, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskimo, Eskort, Eskrim, Esleme, Esrime, Etiket, Etkime, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kermes, Kertme, Keseli, Kesret, Kestel, Komite, Koreli, Korist,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekose, Ekser, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Estet, Etlik, Etmek, Etsel, İlmek, İmlek, İrkme, İsmet, İstek, İstem, İster, İtmek, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kerim, Kerte,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eros, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Etol,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kol, Kom, Kor, Kot, Lim, Lir, Lok, Lor, Lot, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Mor, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Sek, Sel, Sem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.