KOLBAŞILIK (TDK)

Kolbaşı olma durumu veya kolbaşının görevi.

Kolbaşılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KOLBAŞI Nedir?


1 - Herhangi bir kola başkanlık eden kimse, kol başkanı.
2 - Ortaoyununda kolun başında olan ve kola adını veren oyunları düzenleyen, yöneten kimse.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A B I I K K L L O Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kolbaşılık,

8 Harfli Kelimeler

Başlıklı,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Aşıklık, Balıklı, Kolbaşı, Koşalık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Ballık, Başlık, Işılak, Kalkış, Kaşkol, Kışlak, Kışlık, Kolalı, Okkalı, Şıklık, Şıllık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkış, Alkol, Allık, Aşılı, Aşlık, Bakış, Balık, Balkı, Ballı, Başlı, Bıkış, Kablo, Kakış, Kalbı, Kalık, Kalış, Kaşık, Kaşlı, Kılık, Kılış, Kıllı, Kışla, Lokal,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Allı, Aşık, Bakı, Balo, Blok, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kloş, Koka, Kola, Koşa, Okka,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Baş, Boa, Bok, Bol, Boş, Kak, Kal, Kaş, Kıl, Kış, Kok, Kol, Lak, Lal, Lok, Loş, Oba, Şak, Şal, Şık, Şok,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Aş, La, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.