KOKUÖLÇÜM (TDK)

Kokulu bir karışımın koku düzeyini ölçme, °odorimetri.

Kokuölçüm kelimesi baş harfi K son harfi M olan bir kelime. Başında K sonunda M olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ö , altıncı harfi L , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi M . Başı K sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞIM Nedir?


1 . Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey.
2 . kimya İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

KOKU Nedir?


1 . Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu: "Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güzel kokmak için sürülen esans: "Koku sürünmek."- .
3 . mecaz Belirti, işaret: "Ortalıkta bir savaş kokusu var."- .

KOKULU Nedir?

Kokusu olan: "Perilerin kızgınlığını yatıştırmak için ceplerinde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum."- H. R. Gürpınar.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

K K L M O U Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çokluk,

5 Harfli Kelimeler

Çoklu, Çökük, Çöküm, Kökçü, Köklü, Kölük, Lokum, Okluk, Olçum, Ölçüm,

4 Harfli Kelimeler

Koçu, Koku, Muço, Mülk, Okçu, Okul, Oluk, Öçlü, Ölçü, Ölük, Ölüm,

3 Harfli Kelimeler

Çok, Çöl, Çul, Çük, Koç, Kok, Kol, Kom, Kök, Kul, Kum, Kül, Lok, Lök, Lük, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Om, Öç, Uç, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.