KOFULLAŞMA (TDK)

Göze öğelerinin içinde ya da dışında boşluk ya da koful oluşması.

Kofullaşma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi F , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı K sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOŞLUK Nedir?


1 . Oyuk, çukur, kapanmamış yer.
2 . Kesinti, kopukluk.
3 . Boş geçen süre: "Bu boşluktan sıkılıyorum."- .
4 . Eksiklik, yoksunluk duygusu: "Nevin, içinde ucu bucağı kayıp bir boşluk duydu."- S. F. Abasıyanık.
5 . mecaz Yetersizlik: "O günden bugüne olanları hatırladıkça insan ister istemez bu türlü çabaların hiçliğini, boşluğunu düşünmek zorunda kalıyor."- R. H. Karay.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KOFUL Nedir?

Bitki hücreleri yaşlandıkça plazmalarında oluşan ve içi hücre suyu ile dolu olan boşluk.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

A A F K L L M O U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Koşullama, Okullaşma, Oluklaşma,

8 Harfli Kelimeler

Koflaşma, Kullaşma,

7 Harfli Kelimeler

Kollama, Koşulma, Muallak, Oflamak, Oluşmak, Ufalmak, Uflamak, Ulaşmak,

6 Harfli Kelimeler

Folluk, Kaloma, Loşluk, Maşuka, Mualla, Oflama, Oklama, Okşama, Oluşma, Şallak, Ufalma, Uflama, Ulamak, Ulaşma,

5 Harfli Kelimeler

Akşam, Alkol, Almak, Almaş, Aşmak, Flama, Kalfa, Kalma, Koful, Kollu, Komşu, Koşam, Koşma, Koşul, Koşum, Kumaş, Kumla, Lokal, Lokma, Lokum, Makul, Malak, Malul, Maşuk, Molla, Mufla, Okuma, Olmak, Olmuş, Şafak, Şaful, Şakul, Şalak, Ukala, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akma, Alfa, Alma, Amal, Aşma, Faal, Faul, Flaş, Flok, Floş, Folk, Foşa, Kafa, Kala, Kama, Kamu, Kloş, Kofa, Kola, Koma, Koşa, Koşu, Kula, Kuma, Laka, Lala, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Moka, Mola, Muaf, Okul, Olma, Oluk, Oluş, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Ama, Aşk, Fak, Fal, Faş, Flu, Fok, Fol, Foş, Ful, Kal, Kam, Kaş, Kof, Kol, Kom, Kul, Kum, Kuş, Laf, Lak, Lal, Lam, Lok, Loş, Mal, Maş, Muş, Oma, Şak, Şal, Şok, Şom, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Aş, Fa, La, Of, Ok, Ol, Om, Şu, Uf,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.