KOFTİ (TDK)


1 . Sahtekâr, dolandırıcı kimse: "Kofti ne kanundan kaçar ne nizamdan; kanunu da nizamı da kendisine uydurur."- R. Ilgaz.
2 . Değersiz, işe yaramaz kimse: "Devlet iş sahaları açmazsa böyle koftiler türer, iş kıtlığında iş icat etmeye çalışırlar."- .

Kofti kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

AÇMAZ Nedir?


1 . Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu.
2 . Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz.
3 . mecaz İçinden zor çıkılır durum.

BÖYLE Nedir?


1 . Bunun gibi, buna benzer: "Ah Şaban'ın böyle bir çocuğu, böyle bir karısı olsaydı!"- H. E. Adıvar.
2 . zarf Bu yolda, bu biçimde, hakeza: "Böyle acıklı şeyleri ne diye yazıyorum bilmem ki?"- A. Gündüz.
3 . zarf Bu derece: "Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
4 . zarf İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "Maşallah, dedi, nereden teşrif böyle?"- P. Safa.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DEĞERSİZ Nedir?

Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz.

DOLANDIRICI Nedir?

Birini aldatarak mal veya parasını alan kimse, tokatçı: "Tükürük müfettişi meğer meşhur bir dolandırıcı imiş."- B. Felek.

ETME Nedir?

Etmek işi.

İCAT Nedir?


1 . Buluş.
2 . Gerçekmiş gibi gösterme çabası.

KAÇAR Nedir?

Kaç soru sıfatının üleştirme biçimi: "Bu evler kaçar odalı?"- . "Her birinden kaçar tane aldınız?"- .

KANUN Nedir?

Yasa.

KANUN Nedir?

Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOFTİ Nedir?


1 . Sahtekâr, dolandırıcı kimse: "Kofti ne kanundan kaçar ne nizamdan; kanunu da nizamı da kendisine uydurur."- R. Ilgaz.
2 . Değersiz, işe yaramaz kimse: "Devlet iş sahaları açmazsa böyle koftiler türer, iş kıtlığında iş icat etmeye çalışırlar."- .

NİZA Nedir?

Çekişme, hırlaşma, bozuşma, kavga.

NİZAM Nedir?


1 . Düzen: "Evin nizamında Türk kadınlarının vakur zarafeti göze çarpar."- O. S. Orhon.
2 . Kural: "Şimdi, eski sıralar bozuldu, yeni sıralar, yeni nizamlar gelinceye kadar böyle olacak!"- M. Ş. Esendal.

SAHA Nedir?


1 . Alan: "Futbol sahasının kenarında düşmanlarını seyrediyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Takım oyunlarında karşılaşmaların yapıldığı yer.

SAHTE Nedir?


1 . Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Uydurma.
3 . mecaz Yapmacık: "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı."- Ç. Altan.

TÜRE Nedir?

Adalet.

UYDU Nedir?


1 . Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk: "Ay, yerin uydusudur."- .
2 . Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç.
3 . sıfat, mecaz İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kimse).

UYDURU Nedir?

Düşsel kişileri, olayları anlatan roman ve öykülere verilen ad.

YARAMAZ Nedir?


1 . Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.
2 . Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı: "Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu."- R. N. Güntekin.
3 . Çapkın.

F K O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Kofti,

4 Harfli Kelimeler

Tifo,

3 Harfli Kelimeler

Fit, Fok, Kit, Kof, Kot, Tik, Tok,

2 Harfli Kelimeler

İt, Ki, Of, Ok, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.