KOBAY (TDK)


1 . Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint domuzu (Cavia porcellus).
2 . mecaz Deney konusu.

Kobay kelimesi baş harfi K son harfi Y olan bir kelime. Başında K sonunda Y olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y . Başı K sonu Y olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

DENEY Nedir?


1 . Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: "... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz."- Anayasa.
2 . Deneyim, tecrübe: "Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır."- H. Taner.

DOMUZ Nedir?


1 . Çift parmaklılardan, eti, yağı, derisi veya kılı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica): "Dedemler silahlanıp dağlarda eşkıya avına çıkmışlar domuz avına çıkar gibi."- T. Dursun K.
2 . halk ağzında Hain, aksi, ters, inatçı kimse: "Domuzun malı için can tüketmeye mi geldik dünyaya?"- R. H. Karay.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KOBAY Nedir?


1 . Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint domuzu (Cavia porcellus).
2 . mecaz Deney konusu.

KOBAYGİLLER Nedir?

Omurgalı hayvanların memeliler sınıfına giren bir familya.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A B K O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Kobay,

4 Harfli Kelimeler

Boya,

3 Harfli Kelimeler

Bak, Bay, Boa, Bok, Boy, Kay, Koy, Oba, Oya, Yak, Yok,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Ay, Ok, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.