KOŞUTÇULUK (TDK)

Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm.

Koşutçuluk kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi U , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi U , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDENSEL Nedir?

Bedenle ilgili, bedenî.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KOŞUTLUK Nedir?


1 . İki çizginin koşut olması, paralellik.
2 . mecaz Olay, düşünce vb. arasında benzerlik bulunması durumu.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARALEL Nedir?


1 . Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi: "Bu, Çal Dağı'nın koyu mor sırtlarına paralel uzun ve yüce bir dağ."- H. E. Adıvar.
2 . isim, gök bilimi Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri.
3 . mecaz Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

PARALELİZM Nedir?

Koşutçuluk.

RUHSAL Nedir?


1 . Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.
2 . Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

K K L O T U U U Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Koşutçuluk,

8 Harfli Kelimeler

Koltukçu, Koşutluk, Kuşçuluk,

7 Harfli Kelimeler

Kuşkulu, Okçuluk, Olukçuk, Uçukluk,

6 Harfli Kelimeler

Çokluk, Kokulu, Koltuk, Kuşluk, Kutulu, Okutuş, Oluşuk, Tokluk, Utkulu,

5 Harfli Kelimeler

Çoklu, Çotuk, Kokuş, Koşuk, Koşul, Koşut, Kuşçu, Kuşku, Kutlu, Okluk, Otçul, Otluk, Toklu, Tuluk,

4 Harfli Kelimeler

Kloş, Koçu, Koku, Koşu, Kulu, Kutu, Kuut, Okçu, Okul, Oltu, Oluk, Oluş, Otçu, Otlu, Tulu, Uçlu, Uçuk, Uçuş, Utçu, Utku, Utlu,

3 Harfli Kelimeler

Çok, Çul, Koç, Kok, Kol, Kot, Kul, Kuş, Kut, Lok, Loş, Lot, Şok, Şut, Tok, Tol, Tul, Tuş, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Ot, Şu, Tu, Uç, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.