KOŞUTÇU (TDK)

Koşutçuluk öğretisini benimseyen, paralelist.

Koşutçu kelimesi baş harfi K son harfi U olan bir kelime. Başında K sonunda U olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi U , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi U . Başı K sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KOŞUTÇULUK Nedir?

Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARALEL Nedir?


1 . Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi: "Bu, Çal Dağı'nın koyu mor sırtlarına paralel uzun ve yüce bir dağ."- H. E. Adıvar.
2 . isim, gök bilimi Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri.
3 . mecaz Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

K O T U U Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Okutuş,

5 Harfli Kelimeler

Çotuk, Koşut, Kuşçu,

4 Harfli Kelimeler

Koçu, Koşu, Kutu, Kuut, Okçu, Otçu, Uçuk, Uçuş, Utçu, Utku,

3 Harfli Kelimeler

Çok, Koç, Kot, Kuş, Kut, Şok, Şut, Tok, Tuş,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ot, Şu, Tu, Uç, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.