KOŞULLANMIŞLIK (TDK)

Koşullanmış olma durumu, koşulluluk.

Koşullanmışlık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUL Nedir?


1 . Şart.
2 . Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
3 . Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz.

KOŞULLU Nedir?


1 . Şartlı, meşrut.
2 . Şartlanmış olan.

KOŞULLULUK Nedir?

Bir koşula bağlanmış olma durumu, koşullanmışlık.

A I I K K L L L M N O U Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kullanılmış,

10 Harfli Kelimeler

Kullanımlı, Kullanışlı,

9 Harfli Kelimeler

Şaşkınlık, Uşaklılık,

8 Harfli Kelimeler

Akşınlık, Aşkınlık, Kalınlık, Kalkınış, Kamışlık, Kanlılık, Kılınmak, Konulmak, Konuşmak, Koşulmak, Koşuşmak, Kullanım, Kullanış, Mollalık, Nakışlık, Okunaklı,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Alınlık, Alışkın, Alışmış, Anıklık, Aşıklık, Ikınmak, Ilınmak, Kalımlı, Kamışlı, Kaşınış, Kılınma, Kokuşma, Komalık, Konulma, Konuşma, Koşalık, Koşulma, Koşuşma, Kulaklı, Kumaşlı, Kuşaklı, Kuşanış, Nakışlı, Okunmak, Olunmak, Oluşmak, Onulmak, Şaşılık, Uşaklık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alımlı, Alınış, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Aşıklı, Aşınım, Aşınış, Ikınma, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Işılak, Işımak, Kalkış, Kaşkol, Kılmak, Kınalı, Kışlak, Kışlık, Kokmuş, Kolalı, Kolluk, Konmak, Koşmak, Kumalı, Kuşlak, Loşluk, Molalı, Okkalı, Okumak, Okunma, Olunma, Oluşma, Onulma, Şaşkın, Şaşlık,

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Aklık, Akşın, Alkım, Alkış, Alkol, Allık, Anlık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Ilıma, Işıma, Işkın, Kakım, Kakış, Kalık, Kalım, Kalın, Kalış, Kamış, Kanık, Kanış, Kanlı, Kaşık, Kaşlı, Kılık, Kılış, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kınık, Kınlı, Kışın, Kışla, Kokma, Kokuş, Kolan, Kollu, Komşu,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Alık, Alım, Alın, Alış, Allı, Anık, Aşık, Aşım, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kamu, Kanı, Kano, Kına, Klan, Klon, Kloş, Koka, Koku, Kola, Koma, Konu, Koşa, Koşu, Kuka, Kula, Kuma, Mano, Maun, Moka, Mola,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Anı, Aşı, Aşk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Kok, Kol, Kom, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lal, Lam, Lan, Lok, Loş, Mal, Maş, Muş, Nal, Nam, Nom, Oma, Ona, Şak, Şal, Şan, Şık, Şok, Şom, Şua,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, La, Ok, Ol, Om, On, Şu, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.